เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2562ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

elixer

12 September, 2019

การพัฒนาโปรแกรมสั่งสารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็ก

การพัฒนาโปรแกรมสั่งสารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็ก: CPOE PEDIATRIC TPNชนิดาภา เรืองธุระกิจ, ทิพวรรณ วงเวียน, สุธาบดี ม่วงมี.วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 หน้าที่ 129 – 136

elixer

10 September, 2019

สามารถให้ Vancomycin ในความเข้มข้น 10 mg/ml ได้หรือไม่

คำถาม สามารถให้ Vancomycin ในความเข้มข้น 10 mg/ml ได้หรือไม่ ถ้าให้ได้ต้องเฝ้าระวังอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ คำตอบ      จากฐานข้อมูล Micromedex  ระบุว่าความเข้มข้นสูงสุดของ Vancomycin = 5 mg/mL โดยสามารถเตรียมได้จาก 500 mg ผสมในสารน้ำอย่างน้อย 100 mL และสำหรับขนาด 1 g แนะนำให้ผสมในสารน้ำอย่างน้อย 200 mL; โดยสารน้ำที่แนะนำคือ D5W, D5NS, LR, D5LR, NS แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องจำกัดปริมาณ อาจใช้ความเข้มข้น 10 mg/mL ได้ ซึ่งข้อมูลในข้างต้นสอดคล้องกับเว็บไซด์ globalrph จากฐานข้อมูล uptodate พบว่าความเข้มข้นที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงน้อยที่สุดอยู่ในช่วง 2.5 – 5 mg/ml หากสูงกว่านี้จะเพิ่มความเสียงในการเกิดอาการปวด แดง แสบ บริเวณฉีดและอาจเกิด phlebitis […]

elixer

4 September, 2019

Vitamin B complex และ Mega NAT B สามารถกินแทนกันได้หรือไม่

คำถาม          อยากทราบว่าVitamin B complex และ Mega NAT B  สามารถกินแทนกันได้หรือไม่ เพื่อป้องกัน Vitamin B12 Deficiency ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยา Metformin และ ควรแจ้งคนไข้ว่าอย่างไร คำตอบ     การให้ Vitamin B12 มีประโยชน์ในผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวานทำให้ผู้ป่วยเกิดการขาด Vitamin B12 และผู้ป่วยได้รับยา Metformin ซึ่งใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการขาด Vitamin B12 ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีการศึกษาในหนูพบว่า Methylcobalamin (Active form ของ Vitamin B12) ลดการเกิด Demyelination และช่วยปกป้อง Nerve fiber สำหรับการให้ Vitamin B6 ในผู้ป่วยเบาหวานที่มี Peripheral […]

elixer

3 September, 2019
1 2 3 4 5 6 205
Skip to toolbar