ข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Joulie’s solution

คำถาม อยากทราบว่าข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution (Joulie’s solution) แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร คำตอบ จากข้อมูลในบัญชียาหลักแห่งชาติ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution มีตัวยาสำคัญที่เหมือนกัน คือ Potassium phosphate และ/หรือ Sodium phosphate monobasic/ dibasic ข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution (Joulie’s solution) คือ1. มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะ Hypophosphatemia มีขนาดการใช้ คือ ให้รับประทานสูงสุดถึง 100 mmol/วัน2. […]

elixer

2 September, 2019

การบริหารยา enoxaparin 90 mg SC OD

คำถาม แพทย์สั่ง enoxaparin 90 mg SC OD ให้คนไข้ VTE กลับไปฉีดที่บ้าน แต่ รพ.มียาขนาดเดียวคือ Clexane 60 mg/0.6 ml แพทย์จึงอยากให้ห้องยาผสมเป็น 90 mg ใน syringe เดียว อยากทราบว่าสามารถทำตามที่แพทย์สั่งได้หรือไม่ หากทำได้ต้องทำอย่างไร แต่ถ้าหากทำไม่ได้ต้องแนะนำให้คนไข้ฉีดอย่างไร คำตอบ โรงพยาบาลมี Clexane 60 mg/0.6 ml เพียงขนาดเดียวโดยเป็น prefilled syringes บริหารยาโดยการฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนัง โดยก่อนที่จะบริหารให้สังเกตฟองอากาศก่อนจะใช้ และบริเวณที่แนะนำให้ฉีดคือบริเวณกลางลำตัวเช่นเดียวกับการฉีดอินซูลิน และห้ามกดหรือคลึงบริเวณที่ฉีดหลังฉีดยา โดยห้ามเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิมากกว่า 25°C และห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ซึ่ง Clexane pre-filled syringes เป็น single dose containers ควรทิ้งผลิตภัณฑ์หากไม่ได้ใช้(1,3)ในผู้ป่วยรายนี้จำต้องใช้กรณีที่ต้องใช้ enoxaparin 90 mg แต่เนื่องจากโรงพยาบาลมีเพียง enoxaparin […]

elixer

1 September, 2019

ลำดับการใช้ยาหยอดตา

คำถาม ในกรณีผู้ป่วยต้องใช้ยาหยอดตาหลายๆ ตัว เช่น ได้ยาขยายม่านตา ยาฆ่าเชื้อ และน้ำตาเทียม ลำดับในการหยอดตาที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร ควรหยอดตัวไหนก่อนหลัง เพราะอะไร คำตอบ จากตารางแสดงให้เห็นว่าลำดับการบริหารยาตานั้นจะเริ่มจาก A B C D ตามลำดับA คือ ลำดับที่ 1 ได้แก่ Local anaesthetics, Miotics, Mydriatics and cycloplegicsB คือ ลำดับที่ 2 ได้แก่ Sympathomimetics, Tear deficiency productsC คือ ลำดับที่ 3 ได้แก่ Non-steroidal preparations, SteroidsD คือ ลำดับที่ 4 ได้แก่ Antibiotics, Antifungals, Anti-inflammatory, Beta-blockers, Carbonic anhydrase inhibitors, Prostaglandin analogues, […]

elixer

31 August, 2019

วิธีเตรียมยา Prevacid เป็น extemporaneous drug

คำถาม อยากทราบวิธีเตรียมยา Prevacid เป็น extemporaneous drug สำหรับเด็ก และความคงตัวหลังจากเตรียมยา คำตอบ Prevacid หรือยา Lanzoprazole  มียาในรูปแบบ  Fast  Disintegrating  Tablet (FDT) เม็ดยาจะมีลักษณะอ่อน กร่อนได้ง่าย บนเม็ดยาจะมีจุดสีส้มถึงน้ำตาลเข้มเล็กๆกระจายอยู่เต็ม ยารูปแบบนี้สามารถวางบนลิ้นอมให้เม็ดยาแตกตัวในปากแล้วจึงค่อยกลืน นอกจากนี้ยังสามารถนำเม็ดยามาใส่ในน้ำจำนวนเล็กน้อยให้เม็ดยาแตกตัว แล้วจึงนำมารับประทาน  เหมาะสำหรับผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนเม็ดยาได้ ยามีการแต่งกลิ่นและรสให้สามารถอมให้แตกตัวในปาก รูปแบบยานี้สามารถให้ทางสายยางป้อนผู้ป่วยได้และยังมีรสชาติที่รับประทานง่ายเมื่ออมเม็ดยาในปาก(1) ข้อบ่งใช้ของยาคือ ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดอาหารอักเสบชนิดปานกลางถึงรุนแรง (moderate to severe reflux esophagitis) แผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcers) แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenal ulcers) รวมถึงบรรเทาอาการการไหลย้อนกลับของกรด เช่น แสบยอดอก หรือโรคกรดไหลย้อน (GERD, gastroesophageal reflux disease) เป็นต้น(1) ยาตัวนี้มีข้อบ่งใช้ในเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป โดยมีขนาดในการรับประทานยาดังนี้(1)– เด็กน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 […]

elixer

30 August, 2019

Trogarzo

คำถาม      Trogarzo เป็นยาอะไร มีข้อบ่งใช้ ขนาดการใช้ยาเท่าใดและมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง คำตอบTrogarzo (Ibalizumab-uiyk) เป็นยาต้านเชื้อไวรัส (Antiretrovirals)มีข้อบ่งใช้ ผู้ป่วยที่เป็นโรค HIV ที่เคยใช้ยาต้าน HIV มาหลายขนานแล้ว (Heavily treatment-experienced) และยังรักษาไม่ได้ผล รวมถึงการดื้อต่อยาต้าน HIV(MDR HIV) (1) ขนาดยา  200 mg Intravenous (IV) โดยบริหารยาทุก 2 สัปดาห์ (2)ผลข้างเคียง ท้องเสีย (8%), เวียนศีรษะ (8%), คลื่นไส้ (5%) และผื่น(5%) อาการข้างเคียงที่รุนแรง ได้แก่ ผื่นและการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกัน (Immune reconstitution syndrome) (1,3) เอกสารอ้างอิง U.S. Food and Drug Administration. FDA approves new […]

elixer

27 August, 2019

การใช้ prednisolone ในผู้ป่วยที่เป็น TB meningitis

คำถาม การใช้ prednisolone(5) 12 tab q 12 hr ในผู้ป่วยที่เป็น TB meningitis มีความเหมาะสมหรือไม่ คำตอบ จากแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2556(1) ได้แนะนำให้ใช้ corticosteroid ในผู้ป่วยทุกราย โดยแนะนำ Prednisolone ขนาด 40-60 mg/day นาน 2-4 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 30 mg/day นาน 2 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 15 mg/day นาน 2 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 5 mg/day นาน 1-2 สัปดาห์(โดยเริ่มให้ ตั้งแต่สัปดาห์แรกของการรักษา)  ซึ่งสอดคล้องกับฐานข้อมูล Uptodate(2) ที่ได้แนะนำยาในกลุ่ม corticosteroid สำหรับใช้รักษาอาการ TB meningitis ได้แก่  Prednisolone […]

elixer

26 August, 2019
1 3 4 5 6 7 205
Skip to toolbar