Skip to toolbar

2010 year’s goal summary

จาก This year’s goal (2010)

ครอบครัว

รบกวนท่านน้องมาเฝ้าร้านเพื่อให้พ่อ กับแม่ได้ไปเที่ยว

ให้ของขวัญวันเกิดท่านน้อง (น่าจะเป็นปีแรกนะ เพราะจำได้ว่าไม่เคยให้เลย)

รวมกันสามพี่น้องกินข้าวด้วยกันสักครั้งนึง (ลำบากท่านน้องอีกแล้ว)

สุขภาพ

ควบคุมน้ำหนักไม่ให้น้อยกว่า 60 กิโลกรัมและไม่ให้เกิน 70 กิโลกรัม

วิ่งให้ได้อย่างน้อย 20 กิโลเมตรต่อสองสัปดาห์

HbA1C ต้องน้อยกว่า 7 ตลอดไป

การเรียน

>สอบให้ผ่านทุกวิชาที่ลงทะเบียนไว้

การงาน

ลดชั่วโมงอยู่เวรให้ได้อย่างน้อย 10% (ณ ต้นปีอยู่เวรประมาณ 140 ชม./เดือน)

ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเภสัชอีก 1 เว็บเพื่อใครก็ได้

สอนน้องฝึกงานแบบเป็นเรื่อง เป็นราว ไม่สอนแบบเรื่อยเปื่อยอย่างที่ผ่านมา

ปีนี้ได้ 6 เต็ม 10 อีกแล้ว สงสัยปีหน้าต้องตั้งให้ง่ายกว่านี้

Facebook Comments