วันนี้ฉันมีความสุข

ภูกระดึง

วันนี้ฉันมีความสุขที่ได้นึกถึงตอนพิชิตภูกระดึงกับเพื่อน

inspired by a day 132

Facebook Comments