ตั้งตัว

This is your life.
right now.
it doesn’t wait for you to get back on your feet.

นี่ชีวิตนายนะ!
ตอนนี้…
มันไม่รอให้นายตั้งตัวได้ก่อนหรอก

– a lot like Love

Facebook Comments