กระทำด้วยความสบายใจ

ลูกผู้ชายอยู่ในโลกหล้า ควรรู้จักควบคุมที่เหมาะที่ควร
ขอเพียงกระทำด้วยความสบายใจ ก็ไม่ละอายต่อฟ้าดิน

ล่างฟานหวิน
เทพมารสะท้านภพ
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar