คะแนน Admissions 58 คณะเภสัชศาสตร์

ขอเกาะกระแส Ad58 โดยการรวบรวมคะแนน สูงสุด – ต่ำสุดของ คณะเภสัชศาสตร์ ใน Admissions 58 มาให้ดู

มหาวิทยาลัย/สาขา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 23001.25 20927.5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 24921.25 20738.75
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 22285 20642.5
มหาวิทยาลัยศิลปากร 21100 20470
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21637.5 20173.2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม 20858.75 20057.5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20882.5 20008.8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22624.6 19910
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20748.75 19800
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 20957.5 19771.25
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20180 19626
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 20722.8 19515
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19831.25 19290
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 20777.5 19183.75
มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 19618.2 18958.75
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 19434.35 18876.3

จะเห็นว่าจุฬาลงกรณ์ยังคงนำมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งสองสาขา และตามด้วยมหิดลเหมือนปีก่อนๆ

คะแนนโดยรวมก็สูงขึ้นทุกมหาวิทยาลัย ก็หวังว่าน้องๆ รุ่นนี้จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาวิชาชีพอะนะ

คะแนน Admissions 59 คณะเภสัชศาสตร์

 

Facebook Comments

Leave a Reply