รายชื่อเภสัชกรที่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อสังเกต: รายชื่อที่เอาขึ้นเว็บไซต์ จะมีแต่คนที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต 1 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ: เหตุผลที่ถูกพักใช้หรือถอนใบอนุญาตดูได้จากไฟล์คำสั่งที่หน้าเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม
ที่มา: http://www.pharmacycouncil.org/

Facebook Comments

Leave a Reply