เงินเดือนเภสัชกรจบใหม่ ทำงานรพ.รัฐบาล (2562)

1. เงินเดือน แยกตามตำแหน่งที่บรรจุดังนี้

 • ข้าราชการ 17,500 – 19250 บาท (อ้างอิง)
 • พนักงานกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 20,000 บาท (อ้างอิง)
 • พนักงานมหาวิทยาลัย 22,950 บาท (อ้างอิง)
 • ลูกจ้างชั่วคราว แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างเงินเดือนของราชการกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 • พนักงานราชการประมาณ 22,750 บาท (อ้างอิง)

2. ค่าตอบแทนพ.ต.ส. แบ่งตามประเภทงาน

 • งานปฏิบัติการทั่วไป 1,500 บาท
 • งานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือมีความเสี่ยงสูง 3,000 บาท

3. เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย แบ่งตามพื้นที่และประเภทของโรงพยาบาล (รายชื่อโรงพยาบาลแบ่งตามพื้นที่ ประกาศล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2559)

 • โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไประดับ ก และ ข 4,000 บาท
 • โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ปกติระดับ ๑ 4,000 บาท
 • โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ปกติระดับ ๒ และ ๓ 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่เฉพาะระดับ ๑ – 9,000 บาท
 • โรงพยาบาลชุมชนพื้นที่เฉพาะระดับ ๒ – 14,000 บาท

4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 5,000 บาท

5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าเวร) 3,000 – 15,000 บาท (ขึ้นกับพื้นที่ และจำนวนเภสัชกรที่ขึ้นเวร)

ค่าตอบแทนรวม
ประมาณ 31,000 – 50,000 บาท

เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน

Keep Moving Pharmacist Podcast

Facebook Comments

10 comments

เงินเดือนเภสัชโรงงานจบใหม่ เท่าไร่คะ?

อ้างอิงจากการสำรวจนี้ http://tjpp.pharmacy.psu.ac.th/wp-content/uploads/2013/12/56-7final.pdf ได้ประมาณ 26,000 ครับ

เงินเดือนเภสัชกรจบใหม่โรงพยาบาลเอกชนประมาณเท่าไหร่คะ?

บวกลบของรพ.รัฐ 5000 – 10000 บาท ขึ้นกับว่าเป็นเมืองใหญ่หรือเล็กครับ

ขอบคุณมากๆเลย ข้อความมีประโยชน์มาก ตอนนี้ สอบติดเภสัช ฬ
อยากทราบว่ามหาลัยที่จบมีผลต่อเงินเดือนไหมครับ ถ้า จุฬา เงินเดือนจะเป็นอย่างไรครับ

ไม่มีผลครับ โดยเฉพาะข้าราชการ ทุกคนอยู่ใช้ระเบียบเดียวกัน

ขอถามเพิ่มเติมต่อจากตะกี้ โอกาสบรรจุได้เป็นค่าราชการมีมากน้อยแค่ไหนครับ ส่วนใหญ่ที่จบจะไปเป็นลูกจ้างจริงหรอครับ

ถ้าจับฉลากไม่ได้ก็ต้องเป้นลูกจ้าง หรือพนักงานราชการไปก่อนครับ
ส่วนโอกาสบรรจุได้เร็วนั้นยากครับ ขึ้นกับจังหวะ เวลา ข้อจำกัดของคุณ และความขวนขวายในการหาว่าหน่วยงานไหนเปิดรับด้วย

คุณพ่อบอกว่า การบรรจุเข้าราชการยาก เพราะรุ่นพี่รออต่อคิวก่อนเราอยู่มากมาย คิดว่าอย่างไรครับผม

ก็จริงครับ เพราะแนวโน้มตำแหน่งข้าราชการของเภสัชกรจะไม่เพิ่มขึ้น แต่มีคนมาเข้าคิวรอมากขึ้นเรื่อยๆ (วิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ ทันตแพทย์ ไม่เพิ่มแถมโดนลดไปก่อนหน้าแล้ว)

Leave a Reply