4 comments

ubun จับมือกัน ส่วน ms ใช้เกาะไหล่กัน ^^

คล้ายจริงๆด้วย

อันแรก…จับมือ
อันที่สอง…โอบไหล่
อันที่สาม…ไม่อยากจะคิด

ooooo: อย่างนั้นจะทำเป็นวงได้หรอ