1 comment

แหะๆ ห่างหายไปนาน พอดีช่วงนี้แอบเรียนหนักขึ้นอ่ะครับ

ของผมได้ 58 % เองครับ หุๆ ถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะได้เยอะกว่านี้อยู่