1. อยากใช้ครับ แต่ยังคิดไ่่ม่ออกว่าจะใช้ในรูปแบบไหน

  2. ใช้อยู่เหมือนกันค่ะ เอาไว้เก็บสูตรขนม
    เวลาไปไหน เผื่อฉุกเฉินต้องทำขนมให้กิน
    แต่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสามารถแชร์ accountกับคนอื่นได้
    :)

  3. เคยใช้ช่วยกันพิมพ์รายงานกับเพื่อนครับ สนุกดี :P