สาธิตวิธีล้างจมูกสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่

สาธิตวิธีล้างจมูกสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่
ผู้ดำเนินการสาธิต – ภก.รัฐพงศ์ ลี้สมบูรณ์
บรรยายโดย – ภก.ธัญพิสิษฐ์ อุ่นศิริทัพสกุล

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar