ขนาดการใช้ Lugol’s Solution

คำถาม 

  ขนาด Lugol’s Solution ในผู้ใหญ่และเด็ก เป็นเท่าไหร่ โดย Formulation ที่โรงพยาบาลใช้เป็น Iodine 130 mg/mL

คำตอบ            

Lugol’s solution ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย Iodine 50 mg/mL และ KI 100 mg/mL โดย Formulation จะมี Iodine 130 mg/mL
ขนาดยาในเด็ก
     – Thyroidectomy, preoperative preparation: 3 – 5 drops (0.1 – 0.3 mL)/dose วันละ 3 ครั้ง ให้เป็นเวลา 10 วัน ก่อนการผ่าตัด
     – Thyrotoxic crisis: 4 – 8 drops/dose วันละ 3 ครั้ง เริ่มต้นการรักษาก่อนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงให้ขนาดยาเริ่มต้นของทั้ง Propylthiouracil หรือ Methimazole

ขนาดยาในผู้ใหญ่
          – Thyroidectomy, preoperative preparation: 5 – 7 drops (0.25 – 0.35 mL)/dose วันละ 3 ครั้ง ให้เป็นเวลา 10 วัน ก่อนการผ่าตัด ถ้าไม่ใช่ Euthyroid ก่อนการผ่าตัดพิจารณาให้ Beta-blockade พร้อมกัน (เช่น Propranolol) ในช่วงก่อนการผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงของ Thyroid storm
      – Thyrotoxic crisis: 4 – 8 drops/dose ทุก 6 – 8 ชั่วโมง เริ่มให้ยา ≥1 ชั่วโมง จากนั้นจึงให้ขนาดยาเริ่มต้นของทั้ง Propylthiouracil หรือ Methimazole


เอกสารอ้างอิง

  1.    Up to date, (electronic version). Potassium iodide and iodine (Lugol solution): Pediatric drug information. Available at:      https://www.uptodate.com/contents/potassium-iodide-and-iodine-lugol-solution-pediatric-drug-information?search=lugol%20solution&source=search _ result&selectedTitle=2~48&usage_type=default&display_rank=2 (Accessed on March 5,2018).

คำตอบจาก ศูนย์ข้อมูลยาและบริบาลเภสัชกรรม รพ.ชลบุรี @DISChonburi

** Lugol’s solution เป็นยาที่นำมาใช้รักษา thyroid storm โดยอาศัยฤทธิ์ที่มีชื่อว่า Wolff-Chaikoff effect มันคืออะไร เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังครับ ผลจากฤทธิ์ดังกล่าวจะทำให้ต่อมไทรอยด์มีการหลั่ง ฮอร์โมนไทรอยด์ลดลง 

** Lugol’s solution คิดค้นโดยคุณหมอชาวฝรั่งเศสชื่อ J.G.A Lugol เป็นสารละลายที่มีตัวยาสำคัญคือ “potassium iodide และ iodine” โดยปัจจุบันปริมาณความเข้มข้นของตัวยาในแต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจะใช้ยาปริมาณเท่าไร ต้องดูด้วยว่าในแต่ละ รพ.มีความแรงเท่าไร เพราะขนาดยาที่ใช้จะไม่เท่ากันครับ อันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดบ่อย

@@@ ขนาดยาที่แนะนำให้กันตามตำราคือใช้ Lugol (มี iodine 8 mg/drop) ให้ 10 drop ทุก 8 ชั่วโมง หรือได้ iodine ประมาณ 240 mg/day เนื่องจากขนาด drop ที่ไม่เท่ากันอาจทำให้ได้ปริมาณยาแตกต่างกัน บางทีจะมีการสั่งยาในหน่วย ml แทน

**** ใน รพ.ชลบุรี ของเรา ผลิต Lugol ขึ้นมาโดยมีความเข้มข้นของ iodine 130 mg/1 ml (1 ml มี 26 drop ดังนั้นจะได้ iodine 5 mg/drop) ดังนั้นขนาดยาที่แนะนำเพื่อให้ได้ iodine วันละประมาณ 240 mg/day ตามตำรา คือ “1 ml ทุก 12 ชั่วโมง หรือ 0.5 ml ทุก 6 ชั่วโมง” ซึ่งจะได้ iodine 260 mg/day ครับ ****

เวลาให้ Lugol จะเห็น order ว่ามี PTU และ Dexa มาด้วย 
– PTU ให้ไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ เราต้องให้ PTU ก่อน Lugol ประมาณ 1 ชั่วโมง นะครับ เนื่องจากถ้าให้ Lugol ไปก่อน แทนที่จะช่วยลดการหลั่งฮอร์โมน แต่ดันอาจทำให้สร้างฮอร์โมนเพิ่มขึ้นแทน (เพราะมี iodine ใส่เข้าไปเป็น substrate การสร้างฮอร์โมน) ขนาดยาที่ให้คือ 1200-1500 mg/day หรือ loading 600-1000 mg ตามด้วย 200-250 mg q 4 hr นาน 1-2 วัน จนควบคุมอาการได้ ค่อยลดขนาดลงเป็น 450-600 mg/day 
– Dexa ให้ไปเพื่อยับยั้งการหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมน เหมือน Lugol, ยับยั้งการเปลี่ยน T4 เป็น T3 ที่ peripheral และช่วยป้องกัน adrenal insufficiency ครับ ขนาดที่แนะนำคือ 2 mg IV q 6 hr

Data by Bonn ^^ 14-06-2016, updated 15-01-2017

Facebook Comments

Leave a Reply