Violet Blognone

VBN

VBN2
โพสไม่ดูไม่พอ ดัน override css ด้วย กลายเป็น Violet Blognone ซะงั้น

ทำไปได้

Facebook Comments

1 comment

จริงๆ เคยมีปัญหา override css มาก่อนแล้ว เพียงแต่ผมก็จัดการไปเงียบๆ พอมาเจอแบบนี้ก็คงต้องทบทวนนโยบายว่าจะให้อิสระกับผู้ใช้มากแค่ไหนใหม่เหมือนกัน ที่ผ่านมาก็รู้ว่าอันตรายแต่ก็ไม่อยากควบคุมมากไป