Skip to toolbar

Recommended Books from yoyo's investing way

จดเก็บไว้ก่อน ตอนนี้กำลังทยอยซื้อมาอ่านทีละเล่ม สองเล่ม

ถ้าซื้อมาอ่านทีเดียวหมดนี่ ไม่รู้ว่าถึงสิ้นปีจะอ่านได้หมดหรือเปล่า

Facebook Comments

Comments

  1. ผมเคยซื้อหนังสือบัญชีตระกูลๆ นี้มาอ่าน ปรากฎว่าอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับ เลยฝังใจ อาจเป็นว่ามันเป็นเรื่องวิชาชีพเลยเข้าใจยาก ต่างจากเรื่องการลงทุนที่มีเหตุผลประกอบชัดเจน

  2. เรื่องบัญชีนี้เข้าใจยากจริงๆ ครับ อ่านจบไปรอบนึงแล้วยังมึนๆ กับเดบิต เครดิตอยู่เลย สงสัยคงต้องอ่านอีกหลายรอบ ถึงจะเริ่มเข้าใจ

    เมื่อวานก่อนคุยกับรุ่นน้องเภสัชที่มาฝึกงาน ถึงได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เค้าเพิ่มวิชาบัญชี ลงไปเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรเภสัชศาสตร์แล้ว อิจฉารุ่นน้องจริงๆ เลย

Comments are closed.