1. ผมรัวไปได้ 185 คลิก
    ผลออกมาเป็น

    Your caffeine level for today is:

    Insanely High – A vibrating crackhead

    (-_-“) แต่ก็ัมันส์ดีเหมือนกันแฮะ