Skip to toolbar

Dash/Plus system

จากเอนทรี่เรื่อง symbols in Rskine ได้บอกไปแล้วว่าการใช้วงกลมทำให้แยกสัญลักษณ์แต่ละอย่าง ออกจากกันได้ยาก ผมเลยเอา dash/plus system ของ Patrick Rhone มาดัดแปลงเล็กน้อย ได้ออกมาแบบนี้

dashplussystem
  • โดยขีดเดี่ยวๆ แทน task/event ที่รอการทำ
  • เครื่องหมายบวกแทน task/event ที่ทำเรียบร้อยแล้ว
  • ลูกศรชี้ไปทางขวาแทน task/event ที่ต้องรอให้ task/event บางอย่างเสร็จเรียบร้อยก่อน
  • ลูกศรชี้ไปทางซ้ายแทน task/event ที่วานให้คนอื่นทำ
  • ขีดในวงกลมแทน task/event ที่เลื่อนออกไป
  • เครื่องหมายสามเหลี่ยมแทนสิ่งที่ไม่ใช่ task/event แต่เป็นข้อมูลที่เก็บไว้เป็นอ้างอิง

จะเห็นว่าสัญลักษณ์ทุกอันจะเริ่มจาก ขีดเดี่ยวๆ แล้วต่อเติมเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ที่แยกได้ง่ายกว่าวงกลมของ Bill Westerman’s symbols แต่หลังจากลองใช้จริง อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอีก เพื่อให้เหมาะสมกับ task ส่วนใหญ่ที่ทำ และเพื่อให้เข้ากับ Rskine system ของผมครับ

Facebook Comments

Comments

  1. อ๊ะ ชอบไอเดียนี้แฮะ.. ตอนนี้ก็ใช้แบบสี่เหลี่ยม แล้วติ๊กๆ กับ กากบาท อะไรทำนองนั้นอยู่.. แต่แบบนี้ดูเข้าท่าดีเหมือนกัน

  2. เกิดอาการติดขัดเวลาจะใช้แล้ว.. ถ้าจะ cancel ใช้เครื่องหมายอะไรดีล่ะเนี่ย กากบาท?

  3. ผมใช้กากบาทเอาครับ แต่ปกติจะไม่ค่อยได้ cancel ครับ เพราะ to do ที่ดึงมาในแต่ละวันมันจะเป็น most importan thing ตามหลักของ ZTD อยู่แล้วครับ

Comments are closed.