gliffy

Gliffy เป็นเว็บสำหรับเขียนไดอาแกรมออนไลน์ คล้ายๆกับ Google Docs & Spreadsheets แค่เปลี่ยนจาก เวิร์ดกับเอกเซล เป็นไดอาแกรม สามารถสร้าง แก้ไข แชร์ให้คนอื่นดู และแก้ไข และใส่ไว้ในบล็อกได้ เหมือนกัน แต่ไม่สามารถ นำเข้าไฟล์ที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้ และมันยังเป็นเบต้าอยู่ ใช้ๆไปอาจมีอาการเอ๋อบ้าง
ข้อดีอีกอย่างก็คือ มีเทมเพลทพื้นฐานอย่าง Flowcharts, UI wireframes, Floor plans, Network diagrams, UML diagrams, และรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน

Facebook Comments
Skip to toolbar