Year: 2007

Wikidot

หลังจากสนใจ wiki อยู่พักหนึ่ง เพราะต้องการหาสิ่งที่ รองรับการร่วมมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความ เก็บบันทึกคำถาม-ตอบ ที่ใครก็สามารถมาแก้ให้มันถูกต้อง หรือทันกับความรู้ในปัจจุบัน ซึ่งคิดดูแล้ว webboard ไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ จึงคิดว่า wiki น่าจะตรงความต้องการมากกว่า ก็เลยไปค้นหา wiki มาลองใช้ดู ไม่ว่าจะเป้น Mediawiki ,Tikiwiki, Dokuwiki, Wakkawiki แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันใช้ยากจัง ต้องตั้งค่าอะไรตั้งหลายอย่าง ก็เลยเปลี่ยนไปใช้ Free Wiki Farm แทนจะได้ไม่ต้องตั้งค่าเอง เท่าที่หาดูก็เจอที่น่าสนใจหลายอย่าง ทั้ง Pbwiki, Stikipad แต่ก็ยังไม่พอใจอีก เพราะ Pbwiki ไม่มี webboard หรือ discussion page ส่วน stikipad free version ก็ข้อจำกัดเยอะ สุดท้ายจึงไปเจอ wikidot ที่น่าจะตรงความต้องการมากที่สุดแล้ว Continue reading →

Posted by elixer in cool

365 days of Google Answers

ถึงแม้บริการ Google Answers จะปิดตัวไปแล้ว แต่ก็ยังเหลืออะไรดีๆอย่าง 365 days of Google Answers ไว้ โดยมันเป็นการรวบรวมคำตอบ ของคำถามเด่นๆตลอดปีที่ผ่านมา โดยทุกคำตอบ จะมีการใส่เอกสารอ้างอิงไว้ ทำให้เรารู้ได้ว่า คำตอบมีความน่าเชื่อถือแค่ไหน และที่สำคัญ มีคำตอบประเภท วันนี้ในอดีตด้วย ถ้าว่างๆจะเอาไปใส่ใน วิกิพีเดียไทย ถึงมันจะไม่อยู่ใน New Year Resolution ก็ตามที

365 days of Google Answer via Googlified

Posted by elixer in cool