Month: April 2011

Sweet diary #18

รอบนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสั้นๆ แล้วกัน

S&O: ชายไทยป่วยเป็นโรคหวานเกินมา ประมาณ 8 ปี มาติดตามอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอกทุก 2 เดือน

ค่าน้ำตาลสะสมเมื่อสามเดือนที่แล้ว เท่ากับ 6.6 วันนี้เจาะแต่ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร ได้เท่ากับ 129 ปัจจุบันใช้ยากินในกลุ่ม Sulfonylureas, Biguanides และ Thiazolidinediones อย่างละ 1 ตัว ช่วงที่ผ่านมามีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ 1 ครั้งเพราะวันนั้นไม่กินข้าวเย็น ส่วนค่า Lipid profile โดยรวมปกติโดยเฉพาะ HDL มากถึง 65 ทั้งที่ผู้ป่วยไม่ได้ออกกำลังกายเลย

A: การรักษาในปัจจุบันทำให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเป้าหมายแล้ว แต่เพื่อลดอาการแทรกซ้อนของระบบต่างๆ ควรจะลดค่าน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 6 ซึ่งจะแลกกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่มากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากอายุของผู้ป่วยที่ยังน้อยอยู่ (28 ปี) คิดว่าการใช้เป้าหมายนี้มีประโยชน์มากกว่าโทษ จึงยังแนะนำให้คุมอาหารให้เข้มงวดกว่าเดิม และออกกำลังกายให้ได้มากกว่านี้

จากผลทางห้องปฏิบัติการและการตรวจร่างกายยังไม่พบอาการแทรกซ้อนที่หัวใจ ไต และตา ไม่มีอาการบวม ค่า lipid profile ปกติ ส่วน HDL ที่สูงนั้นอาจเป็นเพราะลักษณะของผู้ป่วยที่เป็นคนเคลื่อนไหวว่องไวอยู่ตลอด ทำให้ค่านี้ยังสูงอยู่

P: เป้าหมายคือ ลดค่าน้ำตาลสะสมให้ต่ำกว่า 6 ค่าน้ำตาลหลังอดอาหารต่ำกว่า 120

แผนการรักษา คงขนาดยาเดิมทั้งสามตัวไว้

ติดตามผลการรักษาจาก ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร และค่าน้ำตาลสะสม

ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาจาก ค่าการทำงานของตับ และไต อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ อาการบวม และน้ำหนักขึ้น

แผนในอนาคต ถ้าควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ให้ค่อยๆ ปรับลดขนาดยาสองตัวแรกลงทีละตัว แต่ถ้าควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ให้เพิ่มขนาดยาในกลุ่ม Thiazolidinediones ถ้ายังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้อีก อาจต้องพิจารณาเพิ่ม Basal insulin และ หยุดใช้ยาในกลุ่ม Sulfonylureas  นอกจากนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม Thiazolidinediones ต่อได้เนื่องจากถูกถอนทะเบียน อาจจะต้องเพิ่มขนาดยาสองตัวที่เหลือ หรือใช้ยาในกลุ่ม DPP-4 inhibitors แทน

ปล. บทความนี้เขียนเพื่อบันทึกไว้ประเมินตัวเองเฉยๆ ไม่แนะนำให้นำไปใช้อ้างอิงในการรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนำข้อมูลไปใช้

Posted by elixer in cool, 0 comments

Last night time pharmacist

หลังจากคืนแรกเมื่อ 4 ปีก่อน เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่ SSH นึกแล้วก็ใจหายที่นี่ผมได้เรียนรู้อะไรมากมาย ที่หลายๆ อย่างไม่อาจหาได้จากการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ

  • คนไข้นอกคนสุดท้ายที่ได้ส่งมอบยาให้
  • ใบสั่งยาใบสุดท้ายที่ได้ตรวจสอบและเซ็นต์ชื่อ
  • น้ำเกลือขวดสุดท้ายที่ได้ผสม KCL ให้
  • ยาชุดสุดท้ายที่หยิบใส่ตะกร้ายาวอร์ด
  • ได้ล็อกอินเข้า medtrak เป็นครั้งสุดท้าย
  • คำถามสุดท้ายที่ได้รับจากคนไข้
  • คำถามสุดท้ายที่ได้รับจากพยาบาล
  • คำถามสุดท้ายที่ได้รับจากแพทย์
  • คนไข้แพ้ยาคนสุดท้ายที่ได้ประเมิน
  • และการทักทายกับพี่ๆ น้องๆ ในห้องยาเป็นครั้งสุดท้าย

ลาก่อนพี่น้องห้องยา SSH

Posted by elixer in cool, 2 comments

One handful of leaves

สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

– พุทธทาสภิกขุ

ใบไม้กำมือเดียวของพระพุทธเจ้า

Posted by elixer in cool, 0 comments

ชั่วฟ้าดินสลาย (Director s Cut)

หลังจากได้ดูเวอร์ชันแรกทางเคเบิ้ลทีวี ที่เป็นเวอร์ชันเดียวกับที่ฉายในโรงภาพยนต์ทั่วไป ไป 2 รอบ ยังรู้สึกว่าหนังมันยังขาดอะไรไปหลายอย่าง พอได้ดูเวอร์ชัน Director s Cut จาก DVD แล้วก็พบว่ามันถูกตัดไปหลายอย่างจริงๆ (ถูกตัดไปกว่า 1 ชั่วโมง)

Spoil Alert!!!

Posted by elixer in cool, 0 comments