Month: October 2011

Love

ไม่ว่า From Above ของ Ben Folds/Nick Hornby หรือ love elevator ของ wisut ponnimit ต่างก็บอกเราว่า ถึงจะไม่ได้เจอรักแท้ แต่การได้เจอคนที่ทำให้เรารู้จัก “รัก” ก็ถือว่าดีแล้ว

Posted by elixer in cool, 0 comments

คาลิล ยิบราน

ผมกลับรู้สึกว่า คาลิล ยิบรานเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วยซ้ำ

มนุษย์-ที่แม้จะเข้าใจโลกและชีวิตเพียงใด

แต่ก็ใช่ว่าจะปฏิบัติได้อย่างที่เข้าใจไปเสียหมด

ความรักเท่าที่รู้, นิ้วกลม

Posted by elixer in cool, 0 comments

Pharmacist job

งานของเภสัชกรจริงๆ แล้วมีวัตถุประสงค์อยู่แค่ 4 อย่าง

  1. ทำให้คนไข้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  2. ทำให้คนไข้ได้รับผลเสียจากยาน้อยที่สุด
  3. ทำให้การรักษามีความคุ้มค่ามากที่สุด
  4. และทำให้การรักษาเข้ากับการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยมากที่สุด

ไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนไหนของงาน ไม่ว่าจะคลัง จัดซื้อ ผลิต วิชาการ บริการ บริบาล ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับ 1 ใน 4 วัตถุประสงค์นี้

Posted by elixer in cool, 0 comments

ไม่ได้หมดไฟ แต่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น

หนุ่มๆ สาวๆ ไฟแรงที่เพิ่งเริ่มงานจะมองงานคนอื่น ด้วยดวงตาที่จ้องจับผิดอยากเอาชนะคะคาน ขณะที่ผู้ใหญ่จะมองด้วยสายตาแห่งความเมตตา พยายามมองหาความดีงาม และให้คำแนะนำ ซึ่งนั่นเป็นการพิจารณางานที่นำมาซึ่งความสุข ไม่ได้แก่งแย่งชิงความเป็นเจ้าของไอเดีย

คิดถึงตัวเองน้อยลง มีความอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของน้อยลง และอยากเอาชนะน้อยลง

ความรักเท่าที่รู้, นิ้วกลม

Posted by elixer in cool, 0 comments

Life moves on

เวลาเปลี่ยน คนเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน แต่มีบางอย่างที่ยังคงอยู่ในที่เดิมของมัน

บางอย่างที่เราเรียกว่า “ความทรงจำ”

ความรักเท่าที่รู้, นิ้วกลม

 

Posted by elixer in cool, 0 comments