Month: September 2012

Financial Summary sep 55

เดือนนี้เอารายรับตั้งเป็น 100% (|||||| |||||)

รายจ่ายแยกเป็น

ค่ากิน 9.7%
ค่าที่พัก 6.4%
ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 2.8%
ค่าหนังสือ 3.8%
ค่าน้ำมันรถและอื่นเกี่ยวกับรถ 1.4%
ค่า Nexus 3.1%
ข้าวของเครื่องใช้ 1.6%
ค่าตั๋วหนัง ดีวีดี 0.8%

เดือนนี้เหลือเงินเก็บถึง 70% มากกว่าเดือนที่แล้วอีกแฮะ แต่ถ้าบ้านสร้างเสร็จมันจะหมดไปกับการแต่งบ้านไม่ใช่น้อย คงต้องประหยัดต่อไปอีก

Posted by elixer in cool, 0 comments

Boss log #9

  • ถึงรอบหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ปีงบใหม่อีกแล้ว นักศึกษาฝึกงานก็กำลังจะมา เหนื่อยๆๆ
  • ผลงานเลื่อนตำแหน่งถูกแก้ไปประมาณ 20% หวังว่าจะผ่านผ่านในปีนี้ เพราะปีหน้าต้องเตรียมเก็บข้อมูลเพื่อทำผลงานเลื่อนตำแหน่งลำดับต่อไปแล้ว
  • งาน setting TPN unit นี่ทำให้แก่ไปอีก 5 ปี
  • ยังไม่ได้เขียนโครงการปีงบประมาณใหม่เลย แย่จริงๆ
  • ไปเรียนทำขนมเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่า
Posted by elixer in cool, 0 comments