Month: March 2015

โปรแกรมการแข่งขันวิ่งเดือนมิถุนายน 2558

โปรแกรมการแข่งขันวิ่งเดือนมิถุนายน 2558

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558

 • “หยุดวิ่ง” หนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์ สนามที่ 7 วันวิสาขบูชา (2 ชม.) | โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข (อุตรดิตถ์) (4.5 km) | อนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับจังหวัดสกลนคร ปีที่ 13 สนามที่ 8 (3/10 km) | เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558

 • ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนนานาชาติ (2/5/10.5/21/42 km) | ลานกิจกรรม ลากูน่า โกรฟ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (3/5/10 km) | ถนนอุทยาน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • กระทุ่มแบนมินิมาราธอน ครั้งที่ 8 (3/5/10 km) | โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร | รายละเอียด
 • อบจ อ่างทองมินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4 (3/10.5/21.1 km) | วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง | รายละเอียด
 • สันต้นดู่มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (5/10 km) | วัดรัตนปัญญารังสิตย์ (สันต้นคู่) ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | รายละเอียด
 • PINK LADY FUN RUN 2015 (4.5 km) | สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ | รายละเอียด
 • วิ่งชมป่าข้ามทุ่งครอสคันทรี่หนองหมื่นถ่านวิทยามินิมาราธอน ครั้งที่ 9 (3/12 km) | โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 13 (3.5/10 km) | รพ.สน.โนนแต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งมหัสจรรย์สีสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (5/10 km) | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558

 • ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ นานาชาติ 2558 (2/5/10 Miles) | ลานกิจกรรมด้านหน้า เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งภาชีมินิมาราธอน รวมใจต้านภัยบุหรี่ ครั้งที่ 3 (5/10.5 km) | โรงเรียนเจริญธรรม อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร (5/12 km) | สระเก็บน้ำพระราม 9 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี | รายละเอียด
 • วิ่งซูเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน และ ฟันรันพิชิต 418 ยะลา-ปัตตานี (4/10.5/21.1 km) | ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | รายละเอียด
 • วิ่งซูเปอร์มินิมาราธอนเฉลิมฉลอง 110 ปี ปากพนัง (4/14 km) | ศาลาประชาสันต์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช | รายละเอียด
 • The Rainbow Run 2015 (2.5/5/7.5/10 km) | ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • รัษฎามินิมาราธอน 2015 (2/5/10.5 km) | ปลายแหลมเขื่อนมะลิแก้ว เกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต | รายละเอียด
 • กรุงเทพประกันชีวิตฮาล์ฟมาราธอน (5/10.5/21.1 km) | สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน วิสาขะ พุทธบูชา ภูไทวาริชภูมิ 2558 (3/10/15 km) | โรงเรียนปารวรรณศึกษา อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 14 (3.5/5 km) | บ้านโนนอุดม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • Watsons Charity Run 2015 (4/8 km) | สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • โอลิมปิก เดย์ (2.3/10.5 km) | สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จ.นครราชสีมา | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558

 • ลานสกามาราธอน (3.5/10.5/42.195 km) | ที่ว่าการอำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งการกุศลลูกเสือไทย 104 ปี (10 km) | สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เขาประทับช้าง เทรล 2015 : ชมสวนมวลไม้ในวรรณคดี (2/10/32 km) | เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี | รายละเอียด
 • ศาลปกครอง เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ (4/10 km) | ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ “หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 11” (3.5/14 km) | ปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับจังหวัดสกลนคร ปีที่ 13 สนามที่ 9 (3/10 km) | โรงพยาบาลกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งมินิมาราธอนแสนสุข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 (3/10.5 km) | สำนักงานเทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558

 • สุโขทัยมาราธอน (3.5/10/21.1/42.195 km) | อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย | รายละเอียด
 • โพธาวัฒนาเสนีมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 (3/10.5/20.35 km) | โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | รายละเอียด
 • 38 ปี ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน (5/10/21 km) | สวนหลวง ร. 9 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สานฝันปันรักเพื่อเด็กออทิสติก มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 (4/10.5 km) | โรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ (บ้านพรุ) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | รายละเอียด
 • วิ่งการกุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ธัญญารักษ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 (5/10.5 km) | สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี | รายละเอียด
 • ดอนสักมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 (4/10.5 km) | สนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี | รายละเอียด
 • ปางสีดามินิมาราธอน (10 km) | อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ.เมือง จ.สระแก้ว | รายละเอียด

ขอขอบคุณกำหนดการจาก ฟอร์รันเนอร์ และ แพทรันนิ่ง

ดูโปรแกรมการแข่งขันวิ่งตลอดปี 2558

Posted by elixer in Running, 0 comments
โปรแกรมการแข่งขันวิ่งเดือนพฤษภาคม 2558

โปรแกรมการแข่งขันวิ่งเดือนพฤษภาคม 2558

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558

 • บ้านค่ายมินิมาราธอน 2015 (5.6/10.5 km) | อุทยานสวนดอกไม้ฝายบ้านค่าย ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จะยอง | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 10 (3.5/5 km) | โรงเรียนบ้านก่อ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558

 • 10-Hour UltraMarathon 2015 (10 ชั่วโมง) | สวนนวมินทร์ภิรมย์ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เมืองไทย ตลาดน้ำอัมพวาเดิน – วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (3/12.8 km) | ตลาดน้ำอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม | รายละเอียด
 • ภูเก็ตอันดามันซูเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 (4/13 km) | ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จ.ภูเก็ต | รายละเอียด
 • โรงพยาบาลทุ่งสงเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 (3.5/10.5 km) | โรงพยาบาลทุ่งสง(ควนไม้แดง) ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (10.9 km) | อนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ | รายละเอียด

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558

 • “หยุดวิ่ง” หนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์ สนามที่ 5 วันฉัตรมงคล (2 ชั่วโมง) | โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ | รายละเอียด
 • ราชพฤกษ์แด่ในหลวงด้วยดวงใจ (5 km) | สนามไดร์กอล์ฟ นอร์ธปาร์ค กรุงเทพฯ | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับจังหวัดสกลนคร ปีที่ 13 สนามที่ 6 (3/10 km) | ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558

 • Run For Save Food (5/15/30 km) | สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • TRIDASH BANGKOK 2015 (ว่ายน้ำ 400 m, จักยาน 20 km, วิ่ง 5 km) | Bangpoo Golf and Sport Club, Samut Prakan | รายละเอียด
 • HUMAN RUN FOR NEPAL (5 km) | สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ | รายละเอียด

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558

 • “หยุดวิ่ง” หนองห้างมินิมาราธอนกาฬสินธุ์ สนามที่ 6 วันพืชมงคล (2 ชั่วโมง) | โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 11 (3.5/10 km) | บ้านโพนแพง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งมินิมาราธอนเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (5/10 km) | อบต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558

 • พัฒนาไตรกีฬา 2558 | พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท จ.ชลบุรี | รายละเอียด
 • วิ่งพิทักษ์หัวหิน กรีนรัน ครั้งที่ 12 (5/10/21 km) | เขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | รายละเอียด
 • มูลนิธิราชสุดา-บิ๊กซี เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ปีที่ 2 เพื่อคนพิการสายตาเลือนราง (3/10 km) | ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้า พระราม 4 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • สิงห์ บางกอก 14 K 2558 (7/14 km) | สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558

 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สนามที่ 12 (3.5/5 km) | โรงเรียนบ้านหนองฮาง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558

 • เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเขาทองมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (10.5 km) | วัดสระเกศ กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • หาดใหญ่มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9 (4/10.5/21.1/42.195 km) | สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ จ.สงขลา | รายละเอียด
 • Run for Me The Power of Me: วิ่งครั้งนี้คุณจะ Active,Strong,Power และ Healthy ได้มากกว่าเดิม (5/10 km) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 (11/21.6 km) | สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558

 • The Singha River Kwai International Trophy Adventure Race 2015 | เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี | รายละเอียด
 • วิ่งจ้าวสนาม ระดับจังหวัดสกลนคร ปีที่ 13 สนามที่ 7 (3/10 km) | โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • วิ่งนี้เพื่อโลหิต (2.5/5 km) | ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558

 • 64 ปี การท่าเรือฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (4/10.5 km) | การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา จ.ภูเก็ต (5 km) | สวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) จ.ภูเก็ต | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา (1.8/3/5 km) | วัดท่าเรือ อ.แกลง จ.ระยอง | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา (10.5 km) | สวนพุทธมณฑล กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะพุทธบูชา จ.สมุทรสาคร (7 km) | วัดอ่างทอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร | รายละเอียด
 • ป่าบอนมินิมาราธอน และ ฟันรัน ครั้งที่ 8 (4/10.5 km) | อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง | รายละเอียด

ขอขอบคุณกำหนดการจาก ฟอร์รันเนอร์ และ แพทรันนิ่ง

ดูโปรแกรมการแข่งขันวิ่งตลอดปี 2558

Posted by elixer in Running, 0 comments