Year: 2016

โปรแกรมงานวิ่งเดือนมิถุนายน 2559

โปรแกรมงานวิ่งเดือนมิถุนายน 2559

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559

 • วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี 8 สนามที่ 13 (3.5/5 km) | บ้านโพงแพง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • วิ่งสร้างสุข มอบสู่เด็ก | สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • Laguna Phuket International Marathon 2016 (2/5/10.5 km) | จ.ภูเก็ต | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559

 • วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี 14 สนาม 8 (3/10 km) | เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • Laguna Phuket International Marathon 2016 (21.1/42.195 km) | จ.ภูเก็ต | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559

 • วิ่งจ้าวสนามตำบลนาซอ ปีที่ 7 สนามที่ 8 (3.5/12 km) | บ้านหนองแวงน้อย ม.8 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559

 • เดิน-วิ่งภาชีมินิมาราธอน รวมใจต้านภัยบุหรี่ ครั้งที่ 4 (5/10.5 km) | โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา | รายละเอียด
 • กรุงเทพประกันชีวิตฮาล์ฟมาราธอน 2016 (5/10.5/21.1 km) | สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • AEC Active Run International 2016 (10/23 km) | ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด | รายละเอียด
 • Making Smiles Changing Lives Run 2016 (5/10 km) | ประตู 4 สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • อีซูซุ โรโบแมน ไตรกีฬา 2559 (ทวิกีฬา/ไตรกีฬา) | ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตเลียมและพลังงานทหาร จ.ระยอง | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

 • วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี 8 สนามที่ 14 (3.5/10 km) | รพ.สต.บ้านห้วยหิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559

 • เขาประทับช้าง คอมเพรสสปอร์ต เทรล 2016 (2/3/10/21/32 km) | สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี | รายละเอียด
 • ลานสกามาราธอน 2016 (3.5/10.5/42.195 km) | ที่ว่าการอำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช | รายละเอียด
 • SUPERSPORTS 10 MILE INTERNATIONAL RUN 2016 (2/5/10 miles) | ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ (ราชประสงค์) กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 12 (3.5/14 km) | อ.หลังสวน จ.ชุมพร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559

 • วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี 14 สนาม 9 (3/10 km) | โรงพยาบาลกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • ดอกสักมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 (3.5/10.5 km) | สนามหลวงพ่อจ้อย อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี | รายละเอียด
 • ดอกบัวคู่ มินิฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559 (5/10/21 km) | ลานหน้าอาคารชลาชล สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งใหว้พระมหาธาตุเจดีย์ศรีทอง ครั้งที่ 7 (5/12 km) | วัดเกาะแก้วคลองหลวง ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี | รายละเอียด
 • Speed Running (2/10 km) | สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • สุโขทัยมาราธอน 2016 (3.5/10.5/21.1/42.195 km) | อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย | รายละเอียด
 • Luang Payao Mountain Run 2016 – First Reveal (22 km) | โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฏร์บำรุง) ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา | รายละเอียด
 • Active Run 2016, Chong Khao Khad International Trail @Kanchanaburi (4/11/21 km) | พิพิทธภัณฑ์ช่องเขาขาด ศูนย์ฝึกอบรมอเนกประสงค์ กกส.สทพ.นทพ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี | รายละเอียด

ขอขอบคุณกำหนดการจาก ฟอร์รันเนอร์ และ แพทรันนิ่ง

ดูโปรแกรมการแข่งขันวิ่งตลอดปี 2559

Posted by elixer in Running, 0 comments

โครงสร้างเงินเดือนเภสัชกรโรงพยาบาล (ข้าราชการ)

จากบล็อกเรื่องเงินเดือนเภสัชกรจบใหม่ ทำงานรพ.รัฐบาล ที่เป็นการกล่าวถึงเฉพาะเงินเดือนและค่าตอบแทนตอนบรรจุใหม่เท่านั้น ซึ่งเหมาะในการเลือกงานช่วงจบใหม่ แต่ไม่เหมาะสำหรับการวางแผนระยะยาว เพราะยังไม่เห็นค่าตอบแทนรวมที่จะได้ต่อเนื่องไปจนเกษียณ จึงเกิดบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อเขียนในส่วนของเงินเดือนและค่าตอบแทนจนเกษียณ เฉพาะเภสัชกรโรงพยาบาลที่เป็นข้าราชการ เพราะมีระเบียบชัดเจน  ส่วนเภสัชกรโรงพยาบาลในหน่วยงานอื่นอาจเขียนถึงในโอกาสต่อไป

โดยโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน ของเภสัชกรโรงพยาบาลที่เป็นข้าราชการจะเป็นดังตาราง 

rxsalaryหมายเหตุ

 • ตำแหน่งที่สามารถขึ้นได้สูงสุดคือ เภสัชกรทรงคุณวุฒิ แต่เนื่องจากไม่ใช่ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล เป็นการปฏิบัติงานในราชการส่วนกลาง จึงไม่นำมารวมในโครงสร้าง
 • เงินเดือนอาจเพิ่มได้อีก ถ้ามีการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
 • ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่เฉพาะระดับ 1 หรือ 2 จะได้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 13,000 – 15,000 บาท เบี้ยเลี้ยงในตารางคืออัตราของรพ.รัฐส่วนใหญ่
 • เงินเพิ่มพิเศษฯ หรือเงินเพิ่มพิเศษสำหรับเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน สำหรับผู้ที่ไม่อยู่เวรรพ.เอกชน ร้านยา หรือเปิดร้านยา
 • เภสัชกรโรงพยาบาลที่เป็นข้าราชการส่วนใหญ่ จะขึ้นถึงแค่ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ เพราะตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ เป็นตำแหน่งสำหรับ หัวหน้าฝ่ายในรพ.ชุมชน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ในโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์
 • ในโครงสร้างนี้ไม่รวมค่าเวรและ เงิน P4Pไว้ เนื่องจากแตกต่างกันมากในแต่ละโรงพยาบาลด้วยปัจจัยเรื่องพื้นที่และสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล

เอกสารอ้างอิง

9 Years

ปีนี้เขียนล่วงหน้าก่อนจะครบ 9 ปี เพราะอยากเขียนแล้ว

สถานะตอนนี้ยังคงใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เพิ่มเติมคือได้ซี 7 ได้ร้านยาใหม่ และเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปี 1

ซึ่งไอ้ที่เพิ่มมาอันสุดท้ายนี่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลย และถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ความเบื่อในชีวิตลดลง แต่ก็ต้องแลกกับภาระที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันคุ้มนะในตอนนี้ (แต่เรียนอะไรนี่ว่าจะเขียนอีกทีตอนเรียนจบแล้ว) แถมยังช่วยเพิ่มมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตและการทำงานด้วย และที่สำคัญมันคือการหาออกเดินทางหาอาชีพที่จะทำไปจนตายอีกครั้ง ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าช่วงวัยนี้ (อายุ 30 – 40 ปี) ควรเลิกล่าฝัน แล้วทำให้ชีวิตมั่นคงดีกว่า ซึ่งมันก็อาจจะถูกหรืออาจจะผิด เพราะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องเดินทางเดียวกันทุกคน และผมเลือกแล้วที่จะแลกเวลาที่จะใช้ชีวิตสบายๆ 3 – 5 ปี เพื่ออาชีพที่จะทำไปจนตาย เพราะ 9 ปีที่ผ่านมาก็ตอบคำถามของผมในส่วนของอาชีพเภสัชกรทั้งโรงพยาบาล และร้านยาได้เกือบหมดแล้ว

ถ้าก้าวนี้พลาดก็ลำบากแค่ 3 – 5 ปี แต่ถ้าไม่ก้าวออกไป ก็ต้องอยู่กับความฝันนี้ไปตลอดชีวิต พบกันอีกทีปีหน้าครับ

Posted by elixer in cool, 0 comments

Tiger Balm presents Hua Hin Trail Half Marathon 2016

tigertrail2016huahin

เทรลนี้ถือเป็นครั้งที่สองแล้ว เลยไม่กังวลเรื่องความยากลำบากของเส้นทางเท่าไหร่ เพราะเตรียมตัวมาแล้ว แต่ห่วงเรื่องอากาศว่ามันจะร้อนมากมั้ย ซึ่งพอวิ่งจริงก็ไม่ร้อนมาก แต่ฝุ่นเยอะไปหน่อยเพราะดินมันแห้ง (เขาหินเหล็กไฟ)

ในส่วนของทีมงานถือว่าทำได้ดีตั้งแต่เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลได้ครบ สมัครและชำระเงินผ่านหน้าเว็บได้เลย พอมีข้อสงสัยซึ่งถามไปทาง fb message ก็ตอบค่อนข้างไว (ภายใน 1 ชั่วโมง) วันแจก bib ก็ไม่วุ่นวาย (อาจเป็นเพราะผมไปตอนเย็นก่อนเค้าจะหมดเวลาแจก)

ที่จอดรถเกือบจะไม่พอ แต่ก็ถือว่าทำได้ดีกับงานที่มีคนมาเข้าร่วมเยอะขนาดนี้ อาหาร เครื่องดื่มเพียบพร้อม แม้จะจำกัดแค่คนละชุด 555 ทางวิ่งโอเคดี

สรุปแล้วจะตามไปงานของผู้จัดเจ้านี้อีกเรื่อยๆ

Chonburi Love Running

stat.png

วิ่งวันนี้ไม่ได้ซ้อมเลย เวลาก็เลยแย่ลง ยังคงวิ่งให้ต่ำกว่าชั่วโมงไม่ได้ แต่ก็สนุกดี เพราะอากาศไม่ร้อนมาก คนวิ่งเป็นเพื่อนเยอะแยะ (แต่ก็เซ็งนิดๆ เวลาโดนบังทาง) ได้เจอกับพี่เภสัชรพ.ชลบุรีด้วย

ในส่วนของการจัดงาน พบว่าการใช้ facebook event กับงานวิ่งนี่มันลงตัวเลย แม้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะทีมงานเอาใจใส่ด้วย แต่ก็ต้องยกความดีความชอบให้ fb event ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะทำให้การติดตามกำหนดการ และสอบถามทำได้ง่าย และจะดีกว่านี้ถ้าทีมงานเอารูปวันงานมาลงให้หมด เพราะการไล่หารูปใน fb นี่ง่ายสุดแล้วเมื่อเทียบกับการต้องเลื่อนดูในหน้าเว็บบอร์ดทีละกระทู้

ที่จอดรถนี่ยิ่งกว่าเพียงพอ เพราะงานจัดที่ห้างเซนทรัลตอนที่ยังไม่เปิด อาหารการกินก็พบว่าเพียบพร้อม ข้าวต้มกับปาท่องโก๋อร่อยดี มีเครื่องดื่มชดเชยเกลือแร่ กับนมกล่องด้วย

สรุปแล้วคงต้องปักหมุดงานนี้ไว้ ถ้าปีหน้ามีจัดอีกต้องไป