Year: 2016

โปรแกรมงานวิ่งเดือนมิถุนายน 2559

โปรแกรมงานวิ่งเดือนมิถุนายน 2559

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559

 • วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี 8 สนามที่ 13 (3.5/5 km) | บ้านโพงแพง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • วิ่งสร้างสุข มอบสู่เด็ก | สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • Laguna Phuket International Marathon 2016 (2/5/10.5 km) | จ.ภูเก็ต | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559

 • วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี 14 สนาม 8 (3/10 km) | เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • Laguna Phuket International Marathon 2016 (21.1/42.195 km) | จ.ภูเก็ต | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559

 • วิ่งจ้าวสนามตำบลนาซอ ปีที่ 7 สนามที่ 8 (3.5/12 km) | บ้านหนองแวงน้อย ม.8 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559

 • เดิน-วิ่งภาชีมินิมาราธอน รวมใจต้านภัยบุหรี่ ครั้งที่ 4 (5/10.5 km) | โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา | รายละเอียด
 • กรุงเทพประกันชีวิตฮาล์ฟมาราธอน 2016 (5/10.5/21.1 km) | สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • AEC Active Run International 2016 (10/23 km) | ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด | รายละเอียด
 • Making Smiles Changing Lives Run 2016 (5/10 km) | ประตู 4 สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • อีซูซุ โรโบแมน ไตรกีฬา 2559 (ทวิกีฬา/ไตรกีฬา) | ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตเลียมและพลังงานทหาร จ.ระยอง | รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

 • วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี 8 สนามที่ 14 (3.5/10 km) | รพ.สต.บ้านห้วยหิน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559

 • เขาประทับช้าง คอมเพรสสปอร์ต เทรล 2016 (2/3/10/21/32 km) | สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง เขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี | รายละเอียด
 • ลานสกามาราธอน 2016 (3.5/10.5/42.195 km) | ที่ว่าการอำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช | รายละเอียด
 • SUPERSPORTS 10 MILE INTERNATIONAL RUN 2016 (2/5/10 miles) | ลานด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ (ราชประสงค์) กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 12 (3.5/14 km) | อ.หลังสวน จ.ชุมพร | รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559

 • วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัดสกลนคร ปี 14 สนาม 9 (3/10 km) | โรงพยาบาลกุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร | รายละเอียด
 • ดอกสักมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 (3.5/10.5 km) | สนามหลวงพ่อจ้อย อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี | รายละเอียด
 • ดอกบัวคู่ มินิฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559 (5/10/21 km) | ลานหน้าอาคารชลาชล สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • เดิน-วิ่งใหว้พระมหาธาตุเจดีย์ศรีทอง ครั้งที่ 7 (5/12 km) | วัดเกาะแก้วคลองหลวง ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี | รายละเอียด
 • Speed Running (2/10 km) | สวนลุมพินี กรุงเทพฯ | รายละเอียด
 • สุโขทัยมาราธอน 2016 (3.5/10.5/21.1/42.195 km) | อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย | รายละเอียด
 • Luang Payao Mountain Run 2016 – First Reveal (22 km) | โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฏร์บำรุง) ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา | รายละเอียด
 • Active Run 2016, Chong Khao Khad International Trail @Kanchanaburi (4/11/21 km) | พิพิทธภัณฑ์ช่องเขาขาด ศูนย์ฝึกอบรมอเนกประสงค์ กกส.สทพ.นทพ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี | รายละเอียด

ขอขอบคุณกำหนดการจาก ฟอร์รันเนอร์ และ แพทรันนิ่ง

ดูโปรแกรมการแข่งขันวิ่งตลอดปี 2559

Posted by elixer in Running, 0 comments

โครงสร้างเงินเดือนเภสัชกรโรงพยาบาล (ข้าราชการ)

จากบล็อกเรื่องเงินเดือนเภสัชกรจบใหม่ ทำงานรพ.รัฐบาล ที่เป็นการกล่าวถึงเฉพาะเงินเดือนและค่าตอบแทนตอนบรรจุใหม่เท่านั้น ซึ่งเหมาะในการเลือกงานช่วงจบใหม่ แต่ไม่เหมาะสำหรับการวางแผนระยะยาว เพราะยังไม่เห็นค่าตอบแทนรวมที่จะได้ต่อเนื่องไปจนเกษียณ จึงเกิดบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อเขียนในส่วนของเงินเดือนและค่าตอบแทนจนเกษียณ เฉพาะเภสัชกรโรงพยาบาลที่เป็นข้าราชการ เพราะมีระเบียบชัดเจน  ส่วนเภสัชกรโรงพยาบาลในหน่วยงานอื่นอาจเขียนถึงในโอกาสต่อไป

โดยโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน ของเภสัชกรโรงพยาบาลที่เป็นข้าราชการจะเป็นดังตาราง 

rxsalaryหมายเหตุ

 • ตำแหน่งที่สามารถขึ้นได้สูงสุดคือ เภสัชกรทรงคุณวุฒิ แต่เนื่องจากไม่ใช่ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล เป็นการปฏิบัติงานในราชการส่วนกลาง จึงไม่นำมารวมในโครงสร้าง
 • เงินเดือนอาจเพิ่มได้อีก ถ้ามีการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
 • ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่เฉพาะระดับ 1 หรือ 2 จะได้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 13,000 – 15,000 บาท เบี้ยเลี้ยงในตารางคืออัตราของรพ.รัฐส่วนใหญ่
 • เงินเพิ่มพิเศษฯ หรือเงินเพิ่มพิเศษสำหรับเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน สำหรับผู้ที่ไม่อยู่เวรรพ.เอกชน ร้านยา หรือเปิดร้านยา
 • เภสัชกรโรงพยาบาลที่เป็นข้าราชการส่วนใหญ่ จะขึ้นถึงแค่ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ เพราะตำแหน่งชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ เป็นตำแหน่งสำหรับ หัวหน้าฝ่ายในรพ.ชุมชน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ในโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์
 • ในโครงสร้างนี้ไม่รวมค่าเวรและ เงิน P4Pไว้ เนื่องจากแตกต่างกันมากในแต่ละโรงพยาบาลด้วยปัจจัยเรื่องพื้นที่และสถานะทางการเงินของโรงพยาบาล

เอกสารอ้างอิง

Posted by elixer in cool, 0 comments

9 Years

This entry is part 3 of 13 in the series Life log

ปีนี้เขียนล่วงหน้าก่อนจะครบ 9 ปี เพราะอยากเขียนแล้ว

สถานะตอนนี้ยังคงใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เพิ่มเติมคือได้ซี 7 ได้ร้านยาใหม่ และเป็นนักศึกษาปริญญาตรีปี 1

ซึ่งไอ้ที่เพิ่มมาอันสุดท้ายนี่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลย และถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ความเบื่อในชีวิตลดลง แต่ก็ต้องแลกกับภาระที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันคุ้มนะในตอนนี้ (แต่เรียนอะไรนี่ว่าจะเขียนอีกทีตอนเรียนจบแล้ว) แถมยังช่วยเพิ่มมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตและการทำงานด้วย และที่สำคัญมันคือการหาออกเดินทางหาอาชีพที่จะทำไปจนตายอีกครั้ง ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าช่วงวัยนี้ (อายุ 30 – 40 ปี) ควรเลิกล่าฝัน แล้วทำให้ชีวิตมั่นคงดีกว่า ซึ่งมันก็อาจจะถูกหรืออาจจะผิด เพราะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องเดินทางเดียวกันทุกคน และผมเลือกแล้วที่จะแลกเวลาที่จะใช้ชีวิตสบายๆ 3 – 5 ปี เพื่ออาชีพที่จะทำไปจนตาย เพราะ 9 ปีที่ผ่านมาก็ตอบคำถามของผมในส่วนของอาชีพเภสัชกรทั้งโรงพยาบาล และร้านยาได้เกือบหมดแล้ว

ถ้าก้าวนี้พลาดก็ลำบากแค่ 3 – 5 ปี แต่ถ้าไม่ก้าวออกไป ก็ต้องอยู่กับความฝันนี้ไปตลอดชีวิต พบกันอีกทีปีหน้าครับ

Posted by elixer in cool, 0 comments

Tiger Balm presents Hua Hin Trail Half Marathon 2016

tigertrail2016huahin

เทรลนี้ถือเป็นครั้งที่สองแล้ว เลยไม่กังวลเรื่องความยากลำบากของเส้นทางเท่าไหร่ เพราะเตรียมตัวมาแล้ว แต่ห่วงเรื่องอากาศว่ามันจะร้อนมากมั้ย ซึ่งพอวิ่งจริงก็ไม่ร้อนมาก แต่ฝุ่นเยอะไปหน่อยเพราะดินมันแห้ง (เขาหินเหล็กไฟ)

ในส่วนของทีมงานถือว่าทำได้ดีตั้งแต่เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลได้ครบ สมัครและชำระเงินผ่านหน้าเว็บได้เลย พอมีข้อสงสัยซึ่งถามไปทาง fb message ก็ตอบค่อนข้างไว (ภายใน 1 ชั่วโมง) วันแจก bib ก็ไม่วุ่นวาย (อาจเป็นเพราะผมไปตอนเย็นก่อนเค้าจะหมดเวลาแจก)

ที่จอดรถเกือบจะไม่พอ แต่ก็ถือว่าทำได้ดีกับงานที่มีคนมาเข้าร่วมเยอะขนาดนี้ อาหาร เครื่องดื่มเพียบพร้อม แม้จะจำกัดแค่คนละชุด 555 ทางวิ่งโอเคดี

สรุปแล้วจะตามไปงานของผู้จัดเจ้านี้อีกเรื่อยๆ

Posted by elixer in Running, 0 comments

Chonburi Love Running

stat.png

วิ่งวันนี้ไม่ได้ซ้อมเลย เวลาก็เลยแย่ลง ยังคงวิ่งให้ต่ำกว่าชั่วโมงไม่ได้ แต่ก็สนุกดี เพราะอากาศไม่ร้อนมาก คนวิ่งเป็นเพื่อนเยอะแยะ (แต่ก็เซ็งนิดๆ เวลาโดนบังทาง) ได้เจอกับพี่เภสัชรพ.ชลบุรีด้วย

ในส่วนของการจัดงาน พบว่าการใช้ facebook event กับงานวิ่งนี่มันลงตัวเลย แม้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะทีมงานเอาใจใส่ด้วย แต่ก็ต้องยกความดีความชอบให้ fb event ด้วยส่วนหนึ่ง เพราะทำให้การติดตามกำหนดการ และสอบถามทำได้ง่าย และจะดีกว่านี้ถ้าทีมงานเอารูปวันงานมาลงให้หมด เพราะการไล่หารูปใน fb นี่ง่ายสุดแล้วเมื่อเทียบกับการต้องเลื่อนดูในหน้าเว็บบอร์ดทีละกระทู้

ที่จอดรถนี่ยิ่งกว่าเพียงพอ เพราะงานจัดที่ห้างเซนทรัลตอนที่ยังไม่เปิด อาหารการกินก็พบว่าเพียบพร้อม ข้าวต้มกับปาท่องโก๋อร่อยดี มีเครื่องดื่มชดเชยเกลือแร่ กับนมกล่องด้วย

สรุปแล้วคงต้องปักหมุดงานนี้ไว้ ถ้าปีหน้ามีจัดอีกต้องไป

Posted by elixer in Running, 0 comments