OKRs 2019

Objective 1: มีคุณสมบัติในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็ก และสนามใหญ่ Key Results 1: สอบผ่านเนติฯ ขาวิแพ่ง Key Results 2: สอบผ่านทนายความภาคปฏิบัติ Key Results 3: สอบผ่านเนติฯ ขาอาญา Objective 2: เพิ่มความรู้ให้ตัวเอง Key Results 1: อ่านหนังสือให้ได้ 60 เล่มต่อปีKey Results 2: อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ได้ 5 เล่มต่อปี Objective 3: ออกกำลังกายสม่ำเสมอ Key Results : วิ่งให้ได้ 500 กิโลเมตรต่อปี Objective 4: วิ่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิม (วิ่งมาราธอนจบด้วยเวลาน้อยกว่า 5 ชั่วโมง, วิ่งมินิมาราธอนจบด้วยเวลาน้อยกว่า 60 นาที) Key Results : ซ้อมได้ตามแผนมากกว่า 90% […]

elixer

31 December, 2018

การบริหารยา Tranexamic acid Inj.

คำถาม Tranexamic acid (Transamin) 1 g IV q. 8 hr ต้องบริหาร slow push เป็นเวลา 10 นาที แต่เนื่องจากการบริหารยาแบบนี้ไม่สะดวก ถามว่าสามารถบริหารแบบ IV drip ได้หรือไม่ คำตอบ จากฐานข้อมูล Lexi-Comp และเว็บไซด์ Globalrph ได้แนะนำตรงกันว่า Tranexamic acid  สามารถบริหารได้ทั้ง intravenous injection และ infusion โดยแนะนำให้บริหารในอัตรา 50 mg/min โดยความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถให้ได้คือ 100 mg/mL ซึ่งชนิดของสารน้ำที่แนะนำได้แก่ NSS, 5% glucose, Dextran 40%, Dextran 70% และ Ringer’s solution Tranexamic acid (Transamin) มีความแรง […]

elixer

14 December, 2018

ข้อมูลการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ เป็นนิติศาสตรบัณฑิต หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) สอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือสอบไล่ได้ปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.ต. รับรอง (ข) สอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสองปีหรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ค) สอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่ง ก.ต. รับรอง และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ง) เป็นนิติศาสตรบัณฑิตชั้นเกียรตินิยมและได้ประกอบวิชาชีพเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี (จ) เป็นนิติศาสตรบัณฑิตและเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในตำแหน่งตามที่ ก.ต. กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกปี และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรับรองว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถดีและมีความประพฤติดีเป็นที่ไว้วางใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตุลาการได้ (ฉ) สอบไล่ได้ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ ก.ต. กำหนด และเป็นนิติศาสตรบัณฑิต และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) […]

elixer

20 November, 2018

เปลี่ยนแบตเตอรี่ MacBook Air 13 นิ้ว (early 2015)

หลังจาก apple care ของ MacBook Air หมดอายุไปได้เกือบๆ ปี แบตเตอรี่ก็ขึ้นเตือน service battery ซะแล้ว ก็เลยคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแล้ว ถึงแม้ตอนนี้จะไม่ค่อยได้เอาไปใช้นอกบ้าน แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆ แบตเตอรี่ก็อาจจะบวมจนดันเคสเบี้ยวได้ แต่ด้วยความที่เป็นอุปกรณ์ของ Apple จะเปลี่ยนแบตเตอรี่เอง ก็ทำไม่ได้ ต้องไปให้ศูนย์เปลี่ยนให้ พอเช็คราคาจากหน้าเว็บไซต์ของ apple ก็พบว่าค่าเปลี่ยนตั้ง 4,900 บาท แถมต้องหิ้วเครื่องไปศูนย์อีก (รู้งี้เก็บค่า apple care มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ดีกว่า) ทีนี้เลยลองค้นดูว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เองนี่ทำได้มั้ย ก็ไปเจอบทความ MacBook Air 13″ Mid 2013 Battery Replacement ของ IFIXIT ก็พบว่ามันเปลี่ยนไม่ยากแฮะ แค่ถอดน็อตสองชุดเอง (MBA 2013 – 2015 จะเป็นรุ่นเดียวกันทำตามบทความนี้ได้เลย) จากนั้นเลยไปหาต่อว่าที่ไหนมีแบตเตอรี่ขายบ้าง ก็ไปเจอมา 2 – 3 ที่ แต่ผมเลือกซื้อที่ MacParts เพราะเคยซื้ออุปกรณ์พวกสายต่อพ่วงมาก่อน […]

elixer

13 November, 2018
1 2 3 7
Skip to toolbar