Dosage

ขนาดยาของ lactulose ที่ใช้ในผู้ป่วย cirrhosis

คำถาม

ขนาดยาของ lactulose ที่ใช้ในผู้ป่วย cirrhosis ที่มีอาการ hepatic encephalopathy คือเท่าใด

คำตอบ

        Lactulose เป็นการรักษาหลักสำหรับ Hepatic encephalopathy โดยทั่วไปจะให้รับประทานครั้งละ 30 – 45 ml จำนวน 2-4 ครั้ง/วัน จนกระทั่งถ่ายอุจจาระเป็นลักษณะ soft stool อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน หลังจากนั้นจึงค่อยปรับขนาดยาทุกๆ 1 – 2 วัน เพื่อให้ถ่ายเป็น soft stool 2 – 3 ครั้ง/วัน [1],[2],[3]

เอกสารอ้างอิง :

 1. Micromedex Products: Please Login. (2017). Micromedexsolutions.com. Retrieved 9 November 2017, from http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/CS/D869ED/ND_PR/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/99A7DA/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?SearchTerm=lactulose&UserSearchTerm=lactulose&SearchFilter=filterNone&navitem=searchGlobal#close
 2. Hepatic encephalopathy in adults: Treatment. (2017). Uptodate.com. Retrieved 9 November 2017, from https://www.uptodate.com/contents/hepatic-encephalopathy-in-adults-treatment#H6
 3. (2017). Aasld.org. Retrieved 9 November 2017, from https://www.aasld.org/sites/default/files/guideline_documents/hepaticencephenhanced.pdf

หัวข้อสืบค้น(keywords) Lactulose, Hepatic encephalopathy, Dosage

Posted by elixer in DIS, 0 comments

ขนาดการใช้ Lugol’s Solution

Lugol’s solution เป็นยาที่คิดค้นโดยแพทย์ชาวฝรั่งเศส Jean Lugol เมื่อเกือบ 200 ปีก่อน(1) ในปัจจุบันยังมีที่ใช้อยู่ และเป็นยาที่อยู่ใน WHO List of Essential Medicines

โดยข้อบ่งใช้ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรคือ การใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ thyrotoxicosis โดยใช้ก่อนผ่าตัตเพื่อลดเลือดที่มาเลี้ยงต่อมไทรอยด์ ลดการเกิด bleeding ระหว่างผ่าตัด กับภาวะ thyroid storm

ขนาดยาที่ใช้ตาม ATA2016 (2) คือ Lugol’s solution (8 mg iodide/drop) 5 – 7 drops (0.25 – 0.35 ml; 40 – 56 mg) ผสมกับน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ ให้ผู้ป่วยรับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 10 วันก่อนทำการผ่าตัด
แต่ถ้าเป็นการใช้ในภาวะ thyroid storm จะต้องใช้ในขนาดที่สูงกว่าคือ 250 mg iodide ทุก 6 ชั่วโมง

แต่ปัญหาที่มักพบคือ

 1. drop ที่สั่งใช้ในไกด์ไลน์คือ metric drop ซึ่งใน 1 ml จะมีอยู่ 20 drop แต่ที่หน้างานคงไม่สามารถหา drop ที่หยดได้พอดี และผ่านการคาลิเบรทมาแล้ว จึงแนะนำให้ใช้วิธีที่ง่ายและได้ปริมาณยาที่แม่นยำกว่าอย่างการใช้ oral syringe หรือ syring 1 ml ตวงยา ซึ่งเราสามารถหาปริมาณยาที่ต้องใช้ได้โดยดูจากความเข้มข้นของยาที่ใช้ในรพ
 2. ซึ่งนำมาสู่ปัญหาที่สองว่ายาที่ใช้ในรพ.มี iodide เข้มข้นเท่าใดเมื่อดูจากเภสัชตำรับโรงพยาบาล 2549(3) ซึ่งเป็นสูตรตำรับของ Lugol’s solution ที่ใช้ในไทย จะเห็นว่าในสารละลายมี Iodine อยู่ 5% w/v กับ Potassium iodide 10% w/v เมื่อสารทั้งสองตัวละลายน้ำจะแตกตัวได้ iodide 126.5 mg/ml หรือ 6.325 mg/drop (ดูวิธีการคำนวณได้ในรูป) ซึ่งแตกต่างจากในไกด์ไลน์ที่เป็น 8 mg/drop

ดังนั้นเพื่อให้ได้ขนาดเทียบเคียงไกด์ไลน์จึงต้องปรับขนาดเป็น
thyrotoxicosis: Lugol’s solution (6.325 mg iodide/drop) 0.3 – 0.5 ml ผสมกับน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ ให้ผู้ป่วยรับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 10 วันก่อนทำการผ่าตัด
thyroid storm: Lugol’s solution (6.325 mg iodide/drop) 2 ml ทุก 6 ชั่วโมง

Reference

 1. Lugol’s iodine. In: Wikipedia [Internet]. 2019 [cited 2019 Oct 5]. Available from: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lugol%27s_iodine&oldid=917936807
 2. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid. 2016;26(10):1343–421. https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/thy.2016.0229
 3. http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/National-Drug-Policy/04/04_annex%202%20hosp%20ต้นฉบับเภสัชตำรับ49-2559.pdf

การบริหารยา Tranexamic acid Inj.

คำถาม

Tranexamic acid (Transamin) 1 g IV q. 8 hr ต้องบริหาร slow push เป็นเวลา 10 นาที แต่เนื่องจากการบริหารยาแบบนี้ไม่สะดวก ถามว่าสามารถบริหารแบบ IV drip ได้หรือไม่

คำตอบ

จากฐานข้อมูล Lexi-Comp และเว็บไซด์ Globalrph ได้แนะนำตรงกันว่า Tranexamic acid  สามารถบริหารได้ทั้ง intravenous injection และ infusion โดยแนะนำให้บริหารในอัตรา 50 mg/min โดยความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถให้ได้คือ 100 mg/mL ซึ่งชนิดของสารน้ำที่แนะนำได้แก่ NSS, 5% glucose, Dextran 40%, Dextran 70% และ Ringer’s solution

Tranexamic acid (Transamin) มีความแรง 50 mg/ml บรรจุใน ampule ขนาด 5 ml ดังนั้นหากต้องการบริหารยา 1 g สามารถเตรียมได้ดังนี้

 • โดยนำยา 1 g (20 ml) ไปผสมในสารน้ำ 80 ml (ได้ปริมาตรรวม 100 ml) จะได้ความเข้มข้น 10 mg/ml สามารถบริหารในอัตรา 5 mL/min แบบ IV infusion
 • หรือนำยา 1 g (20 ml) ไปผสมในสารน้ำ 30 ml (ได้ปริมาตรรวม 50 ml) จะได้ความเข้มข้น 20 mg/ml สามารถบริหารในอัตรา 2.5 mL/min แบบ IV infusion

โดยการเตรียมทั้งสองแบบเป็นการให้ในอัตรา 50 mg/min ซึ่งเป็นอัตราที่แนะนำใน Lexi-Comp และเว็บไซด์ Globalrph แนะนำ

เพิ่มเติม

ในกรณีที่ให้ในการถอนฟันผู้ป่วยที่เป็นโรค Hemophilia ต้องใช้ในขนาด 10 mg/kg ก่อนถอนฟัน และให้หลังจากถอนฟันในขนาด 10 mg/kg วันละ 3 – 4 ครั้ง ให้นาน 2 – 8 วัน โดยต้องปรับขนาดตามค่า serum creatinine ในผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องดังนี้

Serum Creatinine (mg/dl)     Tranexamic Acid I.V. Dosage

1.36 – 2.83        ——–>>>>   10 mg/kg BID

2.83 – 5.66      ——–>>>>    10 mg/kg daily

>5.66                ——–>>>>   10 mg/kg every 48 hours or 5 mg/kg every 24 hours

เอกสารอ้างอิง :

 1. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL, eds. Lexi-Comp Online. 14th ed. Hudson, OH: Lexi-Comp; 2013.
 2. Globalrph [Internet]. UK: tranexamic acid ; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2017 Oct 2]. Available from: https://globalrph.com/dilution/tranexamic-acid/

หัวข้อสืบค้น (keywords): tranexamic acid, administration

Posted by elixer in cool, 0 comments