2008 Latest Edition – Did You Know 3.0

ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่พึ่งจะรู้ว่ามันมีที่ dotsub ด้วย ว่างๆ ไปแปลดีกว่า ยังไม่เห็นมีภาษาไทยเลย Update: มีคนแปลเป็นภาษาไทยแล้ว

elixer

25 March, 2009
Skip to toolbar