HBD

My first play on soprano ukulele

หลังจากหัดพื้นฐานอยู่อาทิตย์กว่า ยังสตรัมได้ไม่เป็นเพลง ก็เลยลองหาคลิปสอนเล่นใน youtube แล้วก็เจอคลิปนี้

Continue reading →

Posted by elixer in cool