วิธีเตรียมยา Prevacid เป็น extemporaneous drug

คำถาม อยากทราบวิธีเตรียมยา Prevacid เป็น extemporaneous drug สำหรับเด็ก และความคงตัวหลังจากเตรียมยา คำตอบ Prevacid หรือยา Lanzoprazole  มียาในรูปแบบ  Fast  Disintegrating  Tablet (FDT) เม็ดยาจะมีลักษณะอ่อน กร่อนได้ง่าย บนเม็ดยาจะมีจุดสีส้มถึงน้ำตาลเข้มเล็กๆกระจายอยู่เต็ม ยารูปแบบนี้สามารถวางบนลิ้นอมให้เม็ดยาแตกตัวในปากแล้วจึงค่อยกลืน นอกจากนี้ยังสามารถนำเม็ดยามาใส่ในน้ำจำนวนเล็กน้อยให้เม็ดยาแตกตัว แล้วจึงนำมารับประทาน  เหมาะสำหรับผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนเม็ดยาได้ ยามีการแต่งกลิ่นและรสให้สามารถอมให้แตกตัวในปาก รูปแบบยานี้สามารถให้ทางสายยางป้อนผู้ป่วยได้และยังมีรสชาติที่รับประทานง่ายเมื่ออมเม็ดยาในปาก(1) ข้อบ่งใช้ของยาคือ ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดอาหารอักเสบชนิดปานกลางถึงรุนแรง (moderate to severe reflux esophagitis) แผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcers) แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenal ulcers) รวมถึงบรรเทาอาการการไหลย้อนกลับของกรด เช่น แสบยอดอก หรือโรคกรดไหลย้อน (GERD, gastroesophageal reflux disease) เป็นต้น(1) ยาตัวนี้มีข้อบ่งใช้ในเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป โดยมีขนาดในการรับประทานยาดังนี้(1)– เด็กน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 […]

elixer

30 August, 2019