ขนาดการใช้ Lugol’s Solution

Lugol’s solution เป็นยาที่คิดค้นโดยแพทย์ชาวฝรั่งเศส Jean Lugol เมื่อเกือบ 200 ปีก่อน(1) ในปัจจุบันยังมีที่ใช้อยู่ และเป็นยาที่อยู่ใน WHO List of Essential Medicines โดยข้อบ่งใช้ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรคือ การใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ thyrotoxicosis โดยใช้ก่อนผ่าตัตเพื่อลดเลือดที่มาเลี้ยงต่อมไทรอยด์ ลดการเกิด bleeding ระหว่างผ่าตัด กับภาวะ thyroid storm ขนาดยาที่ใช้ตาม ATA2016 (2) คือ Lugol’s solution (8 mg iodide/drop) 5 – 7 drops (0.25 – 0.35 ml; 40 – 56 mg) ผสมกับน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ ให้ผู้ป่วยรับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 10 วันก่อนทำการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นการใช้ในภาวะ thyroid storm […]

elixer

8 August, 2019