Pharmacist

4 ปีที่ผ่านมาเรียนอะไรไปบ้างแล้วนี่ (ปี4)

นรกปีสุดท้ายจริงหรือ?

ปี 4 เทอมหนึ่ง
Clinical Pharmacokinetics
เป็นวิชาที่ต่อจาก BK คือเรียนยาที่มักจะต้องทำ TDM เรียนเกี่ยวกับการปรับขนาดยาที่ยุ่งยากกว่ายากลุ่มอื่นต้องมีการเอาสูตรต่างๆ โมโนแกรม มาช่วยคำนวณ
Hospital Pharmacy for Doctor of Pharmacy
เรียนเกี่ยวกับการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาล คือเรียนให้รู้ว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลต้องทำงานอะไรบ้างประมาณนี้
Pharmacotherapeutics for Doctor of Pharmacy I
Pharmacotherapeutics for Doctor of Pharmacy II

เภสัชบำบัด 1 ต้องเอาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาใช้กับวิชานี้ แบบรู้เลยว่าที่เรียนมาตั้งมากมายได้ใช้จริงๆ
แล้วก็ได้ทำ SOAP NOTE มากมายก่ายกอง
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
วิชาเภสัชสนเทศเรียนรู้เกียวกับสืบค้นข้อมูล การอ่านวารสารทางการแพทย์ การประเมิณวรรณกรรม สังสรรค์วรรณกรรม (Journal Club)
Pharmacy Practice in Community 2
วิชาฝึกงานตอนปิดเทอม ได้ไปฝึกที่สถานีอนามัยสามอาทิตย์ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ชีวิตของชุมชน การแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II
วิชาเภสัชเวท 2 จะเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรกับกลุ่มการออกฤทธิ์เหมือนเดิม แต่จะมีงานให้ไปค้นคว้าเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากลุ่มละ 1 ผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้อาจารย์เชือด
Pharmacology III
วิชานี่ไม่มีเรียน แต่จะให้เราไปค้นคว้าข้อมูลของยาที่ออกใหม่กลุ่มละ 1 ตัวมานำเสนอ ซึ่งตอนนี้วิชานี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิชา new drug ไปแล้ว

ปี 4 เทอมสอง
Pharmacy Administration for Doctor of Pharmacy
เรียนเกี่ยวกับการจัดการทางเภสัชกรรม คล้ายกับเรียนการจัดการของคณะบริหารนั่นแหละ แต่จะตัดส่วนมาเรียนหน่อยนึง จะมีทฤษฎีอะไรเต็มไปหมด maslow เอย SWAT เอย
Pharmacoepidemiology for Doctor of Pharmacy
เภสัชระบาดวิทยา เรียนเกี่ยวกับสถิติของการเกิดโรค การใช้ยา ในคนกลุ่มใหญ่
Research Methodology in Pharmacy Practice
เรียนเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเครียมมาทำ senior project ในปีห้า
Professional Communication
วิชาการสื่อสารทางเภสัชกรรมเรียนรู้เทคนิคในการคุยกับคนป่วย เทคนิคในการซักประวัติเพื่อให้รู้ปัญหาของผู้ป่วย แล้วก็มีทำแลบด้วยโดยผลัดกันเล่นเป็นคนป่วยกับเภสัชกร แล้วก็มีสถานการณ์จำลองให้เล่น แล้วก็อัดเทปไปวิจารณ์กัน
Dispensing Pharmacy for Doctor of Pharmacy
วิชาเภสัชกรรมจ่ายยาจะคล้ายเภสัชบำบัดแต่จะเน้นยาที่ใช้ในร้านยาเท่านั้น วิชานี้จะต้องไปฝึกงานที่ร้านยาด้วยโดยไปฝึกคนละ 8 ชั่วโมง
Pharmacotherapeutics for Doctor of Pharmacy III
Pharmacotherapeutics for Doctor of Pharmacy IV

เรียนต่อเนื่องจากตัว 1 และ 2 คือเรียนโรคที่ยังไม่ได้เรียน
แต่ตัวนี้จะมีเคสแบบ complicated เป็นสารพัดโรคมาให้ทำแล้วก็นำเสนอด้วย
ตอน final ก็มีสอบ MEQ (คล้ายๆในเรื่องหมอเจ็บ แต่อันนี้จับเวลาเป็นข้อเสร็จข้อนึงก็เก็บกระดาษคำตอบใส่ซอง แถมโจทย์ข้อต่อมาจะเฉลยคำตอบของข้อที่ผ่านมาให้เจ็บใจเล่นด้วย ) สนุกสนานจริงๆเรียนไปตั้งสี่ตัวเอามาสอบรวดเดียว หมดเลย

ปีนี้การท่องจำเริ่มลดลงแต่เป็นการเอาความรู้ทั้งหมดมาประมวลแล้วก็เอามาใช้กับเคสผู้ป่วย

Posted by elixer in cool, 0 comments

4 ปีที่ผ่านมาเรียนอะไรไปบ้างแล้วนี่ (ปี3)

ปีสามเริ่มลงนรกแบบเต็มตัว เรียนหนักมากๆ
ปี 3 เทอมแรก
Medicinal Chemistry for Doctor of Pharmacy I
วิชาเคมียาเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของยา ดูว่ายาใช้ส่วนไหนจับกับรีเซพเตอร์ เอนไซม์
ถ้าเปลี่ยนโครงสร้างยาแล้วการออกฤทธิ์จะเปลี่ยนไปอย่างไร คือดูความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของยา (SAR) เรียนๆไปจะเกิดอาการอึ้งเพราะสมองไม่สามารถรับข้อมูลมาประมวลผลและเก็บไว้ได้เพราะโครงสร้างเยอะมาก แถมซับซ้อนอีก ตอนสอบก็ต้องท่องโครงสร้างมาสอบ อยากจะบอกว่าได้ C นี่ก็โชคดีแล้ว
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
วิชาผลิตยาตัวที่สองครับ จะเรียนเกี่ยวกับการตั้งตำรับยาแขวนตะกอน อิมัลชัน ครีม พวก semi solid dosage form ทั้งหมด ซึ่งสนุกมากตอนทำแลบโดยเฉพาะตอนปั่นอิมัลชันปั่นกันจนแขนโตแล้วยังไม่ได้อิมัลชันเลย ตอนสอบก็เหมือนเดิมคือจำตำรับไปสอบห้าหกตำรับ แต่ที่ไหนได้ตอนสอบกลับมีตำรับที่ไม่เคยเรียนมาให้สอบด้วยใครจับฉลากได้ตำรับพวกนี้ก็ซวยไป
Pharmacology I
วิชาเภสัชวิทยาจะเรียนเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยา ดูว่ายาตัวนี้มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร
ซึ่งก็ต้องท่อง mechanism of action กันหัวบวมเลย แล้วก็ี้มีแลบที่ต้องฉีดยาใส่หนูด้วยสงสารมันจริงๆเลย
แต่มันกลับกัดเพื่อนเราเฉยเลย
Biostatistics
วิชานี้ก็เหมือนวิชาสถิติทั่วไปแต่เรียนลึกกว่าตอนมัธยม แล้วก็เน้นการทำสถิติที่เกี่ยวกับการแพทย์
Medical Parasitology
วิชานี้เรียนเกี่ยวกับพยาธิทั้งหลายครับ ต้องส่องกล้องจำลักษณะมัน จำชื่อวิทยาศาสตร์
สอบแล็บกริ้งทีเกิดพยาธิสายพันธิ์ูใหม่ๆเพียบเลย
Medical Microbiology and Immunololgy I
ส่วนวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับแบคทีเรียทั้งที่ก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค แต่จะเน้นตัวที่ก่อให้เกิดโรคมากกว่า ต้องจำลักษณะ จำกลุ่ม รู้ว่าก่อให้เกิดโรคอะไร ก็ต้องจำกันหัวบวมเช่นเคย

ปี 3 เทอมสอง
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับชีวิตของยาเมื่อมันมาอยู่ในร่างกายเรา มันจะถูกร่างกายเราทำอะไรกับมัน ซึ่งจะตรงข้ามกับเภสัชวิทยาเะชพราะวิชานั้นเราจะเรียนว่ายาทำอะไรกับร่างกายเรา ส่วนใหญ่จะเป็นการคำนวณระดับยาในเลือดต้องใช้พวกแคลคูลัสพอสมควร คนที่เก่งคณิตศาสตร์จะชอบวิชานี้่
Medicinal Chemistry for Doctor of Pharmacy II
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างยาต่อครับ ตัวนี้จะเรียนเกี่ยวกับยา antibiotic antiviral แล้วก็ steroid
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I
วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรดูว่าสมุนไพรแต่ละต้นอยู่กลุ่มไหนออกฤทธิ์อย่างไร
ต้องท่องวงศ์ ท่องกลุ่มกันมหาศาลเช่นเคย
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
วิชาผลิตยาตัวที่สามครับ ตัวนี้จะเน้นการผลิตยาเม็ดและยา solid dosage form แล้วก็เรียนเรื่องการควบคุมคุณภาพของยาเม็ดด้วย ทำแลบทีก็ตอกยากันสนุกสนานเครื่องตอกเสียทีก็เครียดที ตอนสอบไม่มีให้ทำยาแล้วเพราะคงมามัวตอกยาทีละคนคงไม่ทัน เลยสอบคล้ายๆสอบใบประกอบวิชาชีพคือสอบเป็นฐานๆ ทดสอบเทคนิคในการผลิตยาที่เรียนมาทั้งหมด
Pharmacology II
เภสัชวิทยาสองยังคงเรียนเกี่ยวกับออกฤทธิ์ของยาอยู่ คือเรียนกลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้เรียน
แต่ตัวนี้จะแย่หน่อยตรงที่ไม่มีคะแนนแลบมาช่วยแล้ว ต้องสอบข้อเขียนล้วนๆ
Principle of Diseases
เรียนเกี่ยวกับการเกิดโรคต่างๆเพื่อเตรียมพื้นในการไปเรียนวิชาเภสัชบำบัดที่จะเรียนในปีสี่
Medical Microbiology and Immunology II
ตัวนี้จะเรียนพวก ไวรัส ริดเกตเซีย คลาไมเดียร์ แล้วก็จำๆๆๆท่องๆๆๆเหมือนเดิม

จะเห็นว่าปีนี้นรกจริงๆเพราะเรียนแต่วิชาท่องจำ มีหัวเท่าไหร่ก็จำไม่หมด

Posted by elixer in cool, 0 comments

4 ปีที่ผ่านมาเรียนอะไรไปบ้างแล้วนี่ (ปี2)

ปี 2 เทอมแรก
Thai Language Skills
วิชานี้เป็นการเรียนหลักภาษาไทยซึ่งเหมือนกับตอนม.ปลายนะแหละ

Technical English
วิชานี้จะเรียนแบบจำเพาะเจาะจงขึ้นมาหน่อยคือเรียนเกี่ยวกับการนำไปใช้ในวิชาชีพเภสัช ซึ่งอาจารย์ก็โหดมากไม่พูดไทยเลย เรียนไปก็เอ๋อไปเพราะฟังไม่ทันยังดีนะที่มี TA ช่วยแปลให้บ้าง ส่วนข้อสอบจะเป็นข้อเขียนทั้งหมด แต่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ใช้แค่พื้นฐานตอนม.ปลายก็ทำข้อสอบได้แล้ว

Global Issues
วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับสภานการณ์ปัจจุบันในโลก คล้ายๆกับวิชาโลกของเรานะแหละ เรียนเรื่อยๆไม่ค่อยซึเรียสเท่าไหร่

Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy
วิชานี้เป็นบทนำก่อนเข้าสู่วิชาในภาคเทคโน ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับศัพท์แพทย์ ลาติน แล้วก็ รูปแบบยาต่างๆ สารปรุงแ่ต่งยา การปรับลดสูตรยา การคำนวณทางเภสัชกรรม

Physical Chemistry I
วิชานี้ดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วง่ายกว่า orchem ซะอีกตอนสอบก็มีสูตรให้แค่ตีโจทย์ออกก็ทำได้แล้ว

Basic Medical Biochemistry I
Basic Medical Biochemistry II
วิชามหาหินของเทอมนี้ครับ สองตัวรวมกันเป็น 8 หน่วยมีผลต่อเกรดเทอมนี้อย่างมาก ใครได้เกรดวิชานี้ดี เกรดเฉลี่ยก็จะดีตามไปด้วย ถ้าเกรดไม่ดีก็ทำเกรดเฉลี่ยแย่ไปด้วย

เทอมสอง
Thinking, Reasoning and Ethics
วิชาเกี่ยวกับการคิด เรียนๆไปแล้วอาจเกิดอาการสับสนและมึนงงได้
Computer in Pharmacy
วิชาคอมคณะ เรียน excel, access, html, spss, … เรียนง่ายๆส่งงานครบก็ได้ A แล้ว

Instrumental Analysis 
วิชาเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานของยา จะมีการเรียนเทคนิคต่างๆในการใช้เครื่องแก้ว เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ มีสอบปฏิบัติด้วย

Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I
วิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการผลิตยาน้ำใสและยาฉีด วิธีการตั้งตำรับยาน้ำใส ตอนสอบจะต้องท่องสูตรตำรับมา6-7 ตำรับแล้วมาลุ้นว่าจะได้ทำตำรับไหน ซึ่งต้องจำทั้งส่วนประกอบในสูตรตำรับ ปริมาณที่ใช้ และวิธีทำ

Anatomy and Physiology II
Anatomy and Physiology III
วิชานี้จะเรียนเกี่ยวระบบการทำงานของร่างกาย และเรียนรู้โครงสร้างและอวัยวะต่างๆในร่างกาย ซึ่งเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ที่มาเป็นส่วนมาแต่สมองบ้าง มาแต่หัวใจบ้าง แต่ตอนสอบแลบกริ๊งจะเจอแบบเต็มตัว วิชานี้ถ้าขยันมาดูแลบตอนกลางคืนก็จะสอบแลบกริ๊งได้คะแนนดี ถ้าใครไม่ค่อยมาดูก็จะทำแทบไม่ได้เลย

Posted by elixer in cool, 0 comments

4 ปีที่ผ่านมาเรียนอะไรไปบ้างแล้วนี่ (ปี1)

ไม่มีอะไรหรอก แค่อยากเขียนว่าการเรียนที่ผ่านมาเป็นยังไง แต่ละวิชาเป็นยังไงเผื่อรุ่นน้องหลงเข้ามาอ่านจะได้รู้ว่าต้องเจอกับอะไรบ้างในช่วงปี 1- ปี 4 (ที่หนังสือแจกน้องใหม่ของเภสัชมหิดลยังเขียนเลยทำไมผมจะเขียนมั่งไม่ได้)
ปี 1 เทอมแรก
Foundations of English I
วิชานี้พื้นมากเลยเรียนคล้ายๆที่เรียนตอนม.ปลายตั้งใจเรียนหน่อยก็ได้ B ได้ A แล้ว

Introduction to Computer
วิชานี้จะเรียนตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเรียนภาษาเทอร์โบปาสคาลเล็กน้อย ตั้งใจตอนเรียนปฎิบัติเพื่อให้้สอบปฎิบัติผ่านก็ใช้ได้แล้ว

Calculus I
อันนี้ก็เหมือนกับแคลที่เรียนตอนม.ปลายนั่นแหละ แต่จะเรียนลึกกว่าซึ่งไม่มากเท่าไหร่ แต่คนที่ไม่ค่อยถนัดคำนวณอาจจะพลาดได้เพราะแจก C เยอะมากดีไม่ดีได้ D ซะอีก

Principle of Chemistry
อันนี้เป็นการเรียนของม.ปลายบวกกับของใหม่ที่ต้องเรียนเพื่อเตรียมไปเรียนอินทรีย์เคมี ซึ่งวิชานี้ก็โหดใช่เล่นถ้าไม่ขยันก็อาจได้ C มาเชยชมง่ายๆ

Cell and Molecular Biology
วิชานี้ก็เหมือนวิชาชีววิทยาแต่เรียนลึกไปถึงระดับเซลล์ ระดับโมเลกุล ถ้าอยากได้เกรดดีก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็อ่าน textbook หนาเท่าสมุดโทรศัพท์ซึงทำได้ยากมากสำหรับผม

General Physics
สรุปแล้ววิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนในเทอมนี้ทั้งหมด มีวิชานี้แหละที่ง่ายที่สุดเพราะเรียนเหมือนตอน.ปลายเปี๊ยบเลย ไม่มีการเรียนเกินจากที่เคยเรียนมา แค่ขยันท่องสูตรก็สอบได้คะแนนดีแล้ว

เทอมสอง
Foundations of English II
วิชานี้ก็ยังง่ายเหมือนเดิมไม่ต่างจากตัวแรก ได้ A กันซะครึ่งชั้นปี

Information Technology
วิชานี้ก็เรียนเกี่ยวกับ IT ซึ่งไม่ยากมากเท่าไหร่ตั้งใจเรียนหน่อยก็ได้เกรดดีแล้ว

Man and Environment
วิชานี้ปราบเซียนมาก อาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลย ขนาดข้อสอบยังไม่รู้เรื่องเลยอ่านโจทย์ไปแล้วยังไม่เข้าใจเลยว่าถามอะไร ใครได้ A นี่นับถือจริงๆ

Thai Studies
วิชานี้ก็เรียนเรื่อยๆเกี่ยวกับประเทศไทย เหมือนกับ IT คือตั้งใจหน่อยก็สอบได้คะแนนดีแล้ว

Pharmacy Orientation
วิชานี้เป็นวิชาคณะตัวแรก สอนให้รู้ว่าเภสัชกรมีการทำงานเป็นอย่างไร ทำงานอะไรบ้าง โดยให้เราไปสัมภาษณ์พี่ที่ทำงานในสายงานต่างๆเช่น เภสัชกรโรงพยาบาล ร้านยา ศูนย์วิทย์ แล้วก็มานำเสนอให้เพื่อนๆกับอาจารย์ฟัง เกรดได้ง่ายมากได้ A ยกชั้นปียกเว้น rare case อย่างผมกับเพื่อนอีกคนที่ได้ B กันสองคน

Organic Chemistry I
วิชามหาหินเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างสารเคมีในกลุ่มต่างๆ ซึ่งยากมากๆ เกรดที่ได้ก็ตามความยากคือ C กับ D เป็นส่วนใหญ่

General Genetics
วิชานี้ก็เรียนเกี่ยวกับพันธ์ุศาสตรล้วนๆเลย ซึ่งข้อสอบก็ยากมาก ต้องขยันอ่านหนังสือมากหน่อยสำหรับวิชานี้

Body Conditioning
วิชานี้ก็เป็นวิชาที่มีแต่การออกกำลังกายทั้งวิ่ง โดดเชือก เต้นแอโรบิก เกรดก็ได้ง่ายมีตั้งแต่ B ถึง A แค่ใครเป็นคนนำเต้นตอนสอบก็ได้ A แล้ว

Posted by elixer in cool, 0 comments

Pharmacy practice in Thailand

Pharmacy practice in Thailand
Raymond C. Chan and Pui Ling (Amy) Ching 
เข้าไปอ่าน fulltext ที่นี่ครับ
http://www.ajhp.org/cgi/content/full/62/13/1408

ส่วนอันนี้ตัดมาแค่สรุปครับ

Thai drug manufacturing practices are still far from meeting international standards. Drug compounding is mostly conducted in regional and general hospital pharmacies, which differs from the practices of many other countries. Career opportunities for pharmacists are limited in Thailand, and those seeking jobs as clinical pharmacists face fierce competition. Opportunities for pharmacists in the pharmaceutical industry are plentiful, and the number may increase as local drug companies develop research and development functions to gain a competitive advantage over foreign drug firms.

อ่านดูแล้วรู้สึกว่าภาพรวมของวงการเภสัชกรรมไทยในสายตาฝรั่งนี่ไม่ค่อยดีเลยครับ

Posted by elixer in cool, 0 comments