research

FAPA Congress 2016

ด้วยหน้าที่หลักที่ไม่ใช่การทำวิจัย การส่งงานวิจัยไปประกวดในงาน FAPA Congress 2016 ก็ถือว่าทำเกินเป้าหมายตัวเองไปเยอะแล้ว

FAPA หรือ The Federation of Asian Pharmaceutical Associations เป็นสมาคมของเภสัชกรในภูมิภาคเอเชีย — แปซิฟิก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสมาคมจะจัดงานประชุมใหญ่ทุก 2 ปี เรียกว่า FAPA Congress ปีที่ผมส่งโปสเตอร์ไปประกวด เป็น FAPA Congress 2016 จัดที่ประเทศไทยนี่เอง


เป้าหมายเดิมคือแค่ส่งงานวิจัยไปประกวดในงานของสมาคมวิชาชีพระดับประเทศเท่านั้น แต่หลังจากได้ไปประกวดในงานระดับประเทศหลายๆ งาน ตั้งแต่งานประชุมวิชาการประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) งาน HA Forum ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เรื่อยมาจนถึงงานของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ก็เลยคิดว่าถึงเวลาขยับเป้าหมายได้แล้ว ประจวบกับ FAPA Congress ปีนั้นไทยเป็นเจ้าภาพพอดี ก็เลยลองส่งงานต่อยอดของงานเดิมส่งไป ก็ได้เข้ารอบไปแสดงผลงาน ถึงจะไม่ได้รางวัลอะไร ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้ว

แต่เป้าหมายด้านงานวิจัยก็ยังคงมีต่อคือ การตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 เพราะงานที่ตีพิมพ์ชิ้นแรกวารสารไม่ได้อยู่ใน TCI แต่อาจจะเป็นงานวิจัยในสาขาอื่นที่ไม่ใช่เภสัชศาสตร์ก็ได้


ก็ต้องพยายามกันต่อไป

Posted by elixer in cool, 0 comments

เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 3
บรรยายเรื่อง “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ” 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยจากงานประจำ
โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ห้อง Royal Jubilee Ballroom เมืองทองธานี

Posted by elixer in cool, 0 comments

Clinical study designs

มีการวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ ที่จำเป็นต้องวิจัยเชิงคุณภาพค่ะ
เช่น การหาสาเหตุของโรคบางโรค ทำอย่างไรจึงจะได้ ความจริงจากคนในพื้นที่
ถ้าให้ตอบแบบสอบถาม questionaire ข้อมูลที่ได้ จะเป็นเชิงปริมาณ

ประเด็นที่จะสื่อใน twitter debate คือ
สถานการ์นี้ เรา (คนเดียว) เห็นว่าเชิงคุณภาพเหมาะสมกว่าเชิงปริมาณค่ะ (อย่าถามนะ ว่าดีกว่าเท่าไร :P)
แต่ถ้าปฏิเสธในข้อมูลเชิงคุณภาพเสียแล้ว ไม่มีอะไรจะต่อในประเะด็นนี้อะค่ะ

จากคอมเม้นต์นี้ที่ nice ตอบผมในบล็อกเรื่อง biological marker
ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นมาว่า 1) งานวิจัยเชิงคุณภาพหมายความว่าอย่างไร มีตัวอย่างของงานวิจัยที่ที่ทำเห็นความแตกต่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพ กับเชิงปริมาณ หรือไม่

เพราะรูปแบบงานวิจัย หรือการศึกษาที่ผมเรียนมา ไม่ได้แยกเป็นเชิงคุณภาพ กับเชิงปริมาณ แต่แยกเป็นเชิงสังเกตุ กับเชิงทดลองตามรูป

From misc

[บทความเต็มของเรื่องนี้อ่านได้ที่นี่ครับ]

แล้วประเด็นที่ผมต้องการสื่อคือ การวัดได้ ไม่ได้บอกว่าเชิงปริมาณ ดีกว่าเชิงคุณภาพ เพราะเชิงคุณภาพ != วัดไม่ได้ ดังนั้นการที่ผมเน้นเรื่องวัดได้ ไม่ได้หมายความว่าผมต่อต้านข้อมูลเชิงคุณภาพ

ในที่สุดแล้ว ผมจึงคิดว่า เราน่าจะคุยกันต่อเรื่องนี้ได้ครับ
แล้วก็ฝากคำถามอีกข้อครับ ถ้าการวัดได้ ไม่ใช่เชิงคุณภาพ 2) การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ ที่จำเป็นต้องวิจัยเชิงคุณภาพ มีอะไรบ้างครับ อธิบายตัวอย่างเรื่องการหาสาเหตุของโรคที่ nice ยกมาก็ได้ครับ เพราะผมเข้าใจว่าการสาเหตุโรคเป็นการเก็บข้อมูลแบบ case series ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ สาเหตุต่างๆ ในรูปแบบของความถี่ ซึ่งมันวัดได้อยู่ดีครับ

ปล. ผมลองหาคำตอบข้อ 1 ด้วยตัวเอง เจอบทความเรื่อง Quality, Quantity, and Qualitative Social Work Research ได้ความหมายมาว่างานวิจัยเชิงคุณภาพคือการศึกษาเชิงลึก และลึกลงไปเพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่ไม่สามารถวัดได้ง่ายๆ อย่างความชุก หรือความถี่ ซึ่งหาได้ในงานวิจัยเชิงปริมาณ

ปล. 2 คำที่ผมคุ้นเคยมากกว่างานวิจัยเชิงคุณภาพ คือคุณภาพงานวิจัยครับ เพราะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยแบบไหนๆ ถ้าไม่มีคุณภาพ ก็ยากที่จะทำให้ผู้ใช้งานวิจัยเชื่อผลลัพธ์งานวิจัยได้ครับ

แล้วคุณภาพงานวิจัยก็วัดได้ แต่ไม่ได้วัดด้วยไม้บรรทัด แต่วัดด้วยคำถามหลักๆ กับการทำตามแนวทางการทำงานวิจัย ซึ่งมันเป็น check list สามารถสรุปออกมาเป็นปริมาณได้อยู่ดี

Posted by elixer in cool