SOAP

Sweet diary #22

Sweet diary #22

ผ่านไปอีก 3 เดือนสถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม

S&O: ชายไทยป่วยเป็นโรคหวานเกินมา ประมาณ 9 ปี มาติดตามอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอกทุก 3 เดือน

ค่าน้ำตาลสะสมวันนี้เท่ากับ 8.1 เพิ่มขึ้นจาก 3 เดือนที่แล้วกว่า 1.3 (เฉลี่ยเดือนละ 0.4 )  ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร ได้เท่ากับ 134 ลงมาหน่อยนึง ปัจจุบันใช้ยากินในกลุ่ม Sulfonylureas, Biguanides และ Thiazolidinediones อย่างละ 1 ตัว ช่วงที่ผ่านมาไม่มีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำเลย ตรวจตา และไตแล้วไม่พบความผิดปกติ

 A: ระดับน้ำตาลสะสมยังคงไม่กลับมาอยู่ในเป้าหมาย (<6) เพราะพึ่งกลับมาออกกำลังกายได้แค่เดือนกว่า และช่วงที่ผ่านมามื้อเย็นหนักแทบทุกวัน แผนลดยานี่คงต้องรอ รอ รอ และรอไปก่อน เพราะต้องเอาเอาค่าน้ำตาลลงจากยอดดอยให้ได้

P: เป้าหมายคือ ลดค่าน้ำตาลสะสมให้ต่ำกว่า 6 ค่าน้ำตาลหลังอดอาหารต่ำกว่า 120

แผนการรักษา คงขนาดยาเดิมทั้งสามตัวไว้

ติดตามผลการรักษาจาก ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร และค่าน้ำตาลสะสม

ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาจาก ค่าการทำงานของตับ และไต อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ

แผนในอนาคต  ถ้าควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีต่อเนื่อง จะพิจารณา ลดยา หรือหยุดใช้ยาทีละตัว และถ้าอินสุลิน แบบ Weekly dose เข้าไทยเมื่อไหร่อาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้อินสุลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลแทน ยาชนิดรับประทาน

ปล. บทความนี้เขียนเพื่อบันทึกไว้ประเมินตัวเองเฉยๆ ไม่แนะนำให้นำไปใช้อ้างอิงในการรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนำข้อมูลไปใช้

Posted by elixer in cool, 2 comments
Sweet diary #21

Sweet diary #21

ดีใจอยู่ได้แค่ 3 เดือนต้องเอาค่าน้ำตาลกลับมาอยู่ในเป้าหมายอีกแล้ว

S&O: ชายไทยป่วยเป็นโรคหวานเกินมา ประมาณ 8 ปี มาติดตามอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอกทุก 3 เดือน

ค่าน้ำตาลสะสมวันนี้เท่ากับ 6.8 เพิ่มขึ้นจาก 3 เดือนที่แล้วกว่า 2.2 (เฉลี่ยเดือนละ 0.7 เลยอะ)  ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร ได้เท่ากับ 158 ขึ้นอีกเหมือนกัน สงสัยฤทธิ์จาก Chocolate cake ยังอยู่ ปัจจุบันใช้ยากินในกลุ่ม Sulfonylureas, Biguanides และ Thiazolidinediones อย่างละ 1 ตัว ช่วงที่ผ่านมาไม่มีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำเลย ตรวจตาแล้วไม่พบความผิดปกติ

 A: ระดับน้ำตาลสะสมทะลุเป้าหมายดีสุดไปแล้ว (<6) ตอนนี้มาจ่อเป้าหมายที่สองแล้ว (<7) เพราะไม่ได้ออกกำลังกายมาสองเดือนกว่า สรุปแล้วแผนลดยาต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าระดับน้ำตาลสะสมจะกลับมาถึงเป้าหมายดีสุดได้อีกครั้ง

P: เป้าหมายคือ ลดค่าน้ำตาลสะสมให้ต่ำกว่า 6 ค่าน้ำตาลหลังอดอาหารต่ำกว่า 120

แผนการรักษา คงขนาดยาเดิมทั้งสามตัวไว้

ติดตามผลการรักษาจาก ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร และค่าน้ำตาลสะสม

ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาจาก ค่าการทำงานของตับ และไต อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ อาการบวม และน้ำหนักขึ้น

แผนในอนาคต  ถ้าควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีต่อเนื่อง จะพิจารณา ลดยา หรือหยุดใช้ยาทีละตัว และถ้าอินสุลิน แบบ Weekly dose เข้าไทยเมื่อไหร่อาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้อินสุลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลแทนยาชนิดรับประทาน

ปล. บทความนี้เขียนเพื่อบันทึกไว้ประเมินตัวเองเฉยๆ ไม่แนะนำให้นำไปใช้อ้างอิงในการรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนำข้อมูลไปใช้

Posted by elixer in cool, 0 comments
Sweet diary #20

Sweet diary #20

ในที่สุดก็ครบ 20 visit แล้ว กับการเดินทางอันแสนยาวนาน และต้องเดินทางต่อไปจนหมดลมหายใจ

S&O: ชายไทยป่วยเป็นโรคหวานเกินมา ประมาณ 8 ปี มาติดตามอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอกทุก 2 เดือน

ค่าน้ำตาลสะสมวันนี้เท่ากับ 4.6 ลดลงจากจาก 3 เดือนที่แล้วกว่า 2.8 (เฉลี่ยเดือนละ 1 เลยนะเออ)  ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร ได้เท่ากับ 119 เหมือนเดิม ปัจจุบันใช้ยากินในกลุ่ม Sulfonylureas, Biguanides และ Thiazolidinediones อย่างละ 1 ตัว ช่วงที่ผ่านมามีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ ประมาณ 10 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นช่วงกลางคืน ตรวจตาแล้วไม่พบความผิดปกติ

 A: ระดับน้ำตาลกลับมาอยู่ในเป้าหมายแล้ว เพราะได้อานิสงก์จากกีฬาสีของโรงพยาบาล ได้วิ่งแข่งเกือบทุกอาทิตย์ ร่วมกับการคุมอาหารช่วงเย็นเป็นพิเศษ น้ำตาลเลยลดลงมาแบบเหลือเชื่อ แต่แพทย์ขอความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตัวอีก visit นึง เลยคงยาขนาดเดิมไว้ก่อน ถ้ายังดีต่อเนื่องจะค่อยๆ ลดยา หรือหยุดใช้ยาทีละตัว

P: เป้าหมายคือ ลดค่าน้ำตาลสะสมให้ต่ำกว่า 6 ค่าน้ำตาลหลังอดอาหารต่ำกว่า 120

แผนการรักษา คงขนาดยาเดิมทั้งสามตัวไว้

ติดตามผลการรักษาจาก ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร และค่าน้ำตาลสะสม

ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาจาก ค่าการทำงานของตับ และไต อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ อาการบวม และน้ำหนักขึ้น

แผนในอนาคต  ถ้าควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีต่อเนื่อง จะพิจารณา ลดยา หรือหยุดใช้ยาทีละตัว

ปล. บทความนี้เขียนเพื่อบันทึกไว้ประเมินตัวเองเฉยๆ ไม่แนะนำให้นำไปใช้อ้างอิงในการรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนำข้อมูลไปใช้

Posted by elixer in cool, 0 comments

Sweet diary #19

รอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ขอสั้นๆ อีกครั้งแล้วกัน

S&O: ชายไทยป่วยเป็นโรคหวานเกินมา ประมาณ 8 ปี มาติดตามอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอกทุก 2 เดือน

ค่าน้ำตาลสะสมวันนี้เท่ากับ 7.4 เพิ่มมาจากเมื่อห้าเดือนที่แล้วที่เท่ากับ 6.6 ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร ได้เท่ากับ 119 ปัจจุบันใช้ยากินในกลุ่ม Sulfonylureas, Biguanides และ Thiazolidinediones อย่างละ 1 ตัว ช่วงที่ผ่านมามีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ 2 – 3 ครั้ง

A: ระดับน้ำตาลไม่อยู่ในเป้าหมายแล้ว จำเป็นต้องลดค่าน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 6 แพทย์ขอปรับยาเพิ่ม แต่ผู้ป่วยขอปรับพฤติกรรมการกิน และจะออกกำลังกายให้เพียงพอ แพทย์จึง plan ปรับยาเพิ่มในนัดครั้งหน้าถ้ายังลดค่าน้ำตาลสะสมไม่ได้ตามเป้าหมาย

P: เป้าหมายคือ ลดค่าน้ำตาลสะสมให้ต่ำกว่า 6 ค่าน้ำตาลหลังอดอาหารต่ำกว่า 120

แผนการรักษา คงขนาดยาเดิมทั้งสามตัวไว้

ติดตามผลการรักษาจาก ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร และค่าน้ำตาลสะสม

ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาจาก ค่าการทำงานของตับ และไต อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ อาการบวม และน้ำหนักขึ้น

แผนในอนาคต  ถ้ายังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้อีก อาจต้องพิจารณาเพิ่มขนาดยาตัวใดตัวหนึ่ง

ปล. บทความนี้เขียนเพื่อบันทึกไว้ประเมินตัวเองเฉยๆ ไม่แนะนำให้นำไปใช้อ้างอิงในการรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนำข้อมูลไปใช้

Posted by elixer in cool, 0 comments

Sweet diary #18

รอบนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสั้นๆ แล้วกัน

S&O: ชายไทยป่วยเป็นโรคหวานเกินมา ประมาณ 8 ปี มาติดตามอาการที่คลินิกผู้ป่วยนอกทุก 2 เดือน

ค่าน้ำตาลสะสมเมื่อสามเดือนที่แล้ว เท่ากับ 6.6 วันนี้เจาะแต่ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร ได้เท่ากับ 129 ปัจจุบันใช้ยากินในกลุ่ม Sulfonylureas, Biguanides และ Thiazolidinediones อย่างละ 1 ตัว ช่วงที่ผ่านมามีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ 1 ครั้งเพราะวันนั้นไม่กินข้าวเย็น ส่วนค่า Lipid profile โดยรวมปกติโดยเฉพาะ HDL มากถึง 65 ทั้งที่ผู้ป่วยไม่ได้ออกกำลังกายเลย

A: การรักษาในปัจจุบันทำให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเป้าหมายแล้ว แต่เพื่อลดอาการแทรกซ้อนของระบบต่างๆ ควรจะลดค่าน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 6 ซึ่งจะแลกกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่มากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากอายุของผู้ป่วยที่ยังน้อยอยู่ (28 ปี) คิดว่าการใช้เป้าหมายนี้มีประโยชน์มากกว่าโทษ จึงยังแนะนำให้คุมอาหารให้เข้มงวดกว่าเดิม และออกกำลังกายให้ได้มากกว่านี้

จากผลทางห้องปฏิบัติการและการตรวจร่างกายยังไม่พบอาการแทรกซ้อนที่หัวใจ ไต และตา ไม่มีอาการบวม ค่า lipid profile ปกติ ส่วน HDL ที่สูงนั้นอาจเป็นเพราะลักษณะของผู้ป่วยที่เป็นคนเคลื่อนไหวว่องไวอยู่ตลอด ทำให้ค่านี้ยังสูงอยู่

P: เป้าหมายคือ ลดค่าน้ำตาลสะสมให้ต่ำกว่า 6 ค่าน้ำตาลหลังอดอาหารต่ำกว่า 120

แผนการรักษา คงขนาดยาเดิมทั้งสามตัวไว้

ติดตามผลการรักษาจาก ค่าน้ำตาลหลังอดอาหาร และค่าน้ำตาลสะสม

ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาจาก ค่าการทำงานของตับ และไต อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ อาการบวม และน้ำหนักขึ้น

แผนในอนาคต ถ้าควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ให้ค่อยๆ ปรับลดขนาดยาสองตัวแรกลงทีละตัว แต่ถ้าควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ให้เพิ่มขนาดยาในกลุ่ม Thiazolidinediones ถ้ายังควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้อีก อาจต้องพิจารณาเพิ่ม Basal insulin และ หยุดใช้ยาในกลุ่ม Sulfonylureas  นอกจากนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม Thiazolidinediones ต่อได้เนื่องจากถูกถอนทะเบียน อาจจะต้องเพิ่มขนาดยาสองตัวที่เหลือ หรือใช้ยาในกลุ่ม DPP-4 inhibitors แทน

ปล. บทความนี้เขียนเพื่อบันทึกไว้ประเมินตัวเองเฉยๆ ไม่แนะนำให้นำไปใช้อ้างอิงในการรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนำข้อมูลไปใช้

Posted by elixer in cool, 0 comments