software

วิธีแก้ Warning: Server failed to set locale to ‘th_TH.utf-8’ ในระบบจองห้องประชุมออนไลน์ MRBS

วันนี้หลังจากติตดั้งระบบจองห้องประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม MRBS ก็พบว่าพอเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมาพบกับ error ที่มุมซ้ายบนดังนี้

Warning: Server failed to set locale to ‘th_TH.utf-8’

ลองค้นดูก็พบการรายงานปัญหาที่ที่ bug report ของโปรแกรม ซึ่งบอกว่าเกิดจาก server ที่ติดตั้งไม่มี locale ของภาษาที่เราใช้ซึ่งในที่นี้คือ th_TH.utf-8 โดยเราสามารถตรวจสอบได้โดยใส่คำสั่ง

$ locale -a ซึ่งจะพบว่ามันไม่มี locale ที่เราต้องการ

แก้ได้โดยการใส่คำสั่งนี้

$ sudo locale-gen th_TH.UTF-8

เท่านี้ก็แก้ปัญหานี้ได้เรียบร้อยแล้ว

Posted by elixer in cool, 0 comments

One Province One Program

เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่ได้ฟังในวันนี้ แต่เนื้อหาน่าสนใจที่สุดเลยตั้งใจฟังมากกว่าเรื่องอื่น

ตอนที่ได้เห็นชื่อเรื่องนี้ใน Agenda แวบแรกคิดว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการเขียนโปรแกรมจังหวัดละ 1 โปรแกรม เพราะคุ้นกับสารพัด One…One… แต่พอฟังที่นพ. นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์พูดเปิดนิดนึงถึงได้รู้ว่าเข้าใจผิด

  • ตอนนี้มีจังหวัดอย่างน้อย 5 จังหวัดที่มีนโยบายให้หน่วยบริการทั้งจังหวัด (โรงพยาบาล และสถานีอนามัย) ใช้โปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศ(Hospital Information System; HIS) ตัวเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาของการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน
  • ในปัจจุบัน HOSxP เป็น HIS ที่มีส่วนแบ่งตลาดในไทยสูงถึง 50% รองลงมาคือ HosOS ที่นิยมใช้กันในหน่วยบริการของกรุงเทพมหานคร ส่วน MITNET ที่โรงพยาบาลผมใช้อยู่ในอันดับที่ 4 แบบโดนสองอันดับแรกทิ้งห่างซะเยอะ
  • มีการพูดถึง Diffusion of innovations ในกรณีของ HOSxP ว่าจะผ่านช่วง Late Majority ไปได้หรือไม่
  • One Province One Program เป็นคำตอบของประเทศหรือเปล่า ?
  • จังหวัดที่มีโรงพยาบาลหลายสังกัด (รพ.ศูนย์ รพ.มหาวิทยาลัย รพ.ทหาร) จะทำอย่างไร เพราะโรงพยาบาลขนาดใหญ่มักมีระบบที่เสถียรดีอยู่แล้ว การเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมให้เหมือนโรงพยาบาลอื่นอาจทำไม่ได้ จะต้องใช้ model อะไรแทนในกรณีนี้ Continue reading →
Posted by elixer in cool

Mobile Applications For Physicians

ด้วยจิตใจที่เอนเอียง ทำให้ผมดูยังไงโปรแกรมที่อยู่บน iPhone มันก็น่าใช้ แถมโปรแกรมฟรีที่มีให้ใช้ก็แทบจะครอบคลุมการใช้งานทั้งหมด หรือถ้าอยากได้โปรแกรมที่คุ้นเคยอย่าง lexidrug มาใช้ก็จ่ายเพิ่มอีกไม่ถึงหมื่นก็โอเคแล้ว

Posted by elixer in cool

Notepad 2008

Paint/WordPad ใน Windows 7 จะมี Ribbon แต่ไม่เห็นบอกเลยว่า notepad จะมีบ้างหรือเปล่า

~Solo-Dev ใน DeviantART เลยเขียน notepad 2008 ที่เป็นการเอา Ribbon มาใส่ใน notepad แล้วก็เพิ่มการเปิดเอกสารแบบแท็บ หมายเลขบรรทัด เปลี่ยนธีมได้ และอื่นๆ อีกหลายอย่างที่เค้าพยายามจะยัดใส่เข้ามาให้ความสามารถเทียบเท่า wordpad ซึ่งถึงตอนนั้นคงกินแรมเท่า microsoft office เพราะตอนนี้เท่าที่ลองเล่นดูก็กินแรมมากกว่า notepad ไป 5 – 6 เท่าแล้ว

สนใจดาวน์โหลดได้ที่ DeviantART ไม่ต้องติดตั้งแค่แตกไฟล์ออกมาก็ใช้ได้เลย แต่ต้องมี Microsoft .NET Framework 3.5 ติดตั้งอยู่นะ

Posted by elixer in cool