การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลยาและข้อตกลงในกลุ่มงานเภสัชกรรม

Download – Poster PP54
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลยาและข้อตกลงในกลุ่มงานเภสัชกรรม
Development of Information System for Drug Information and Agreement of Pharmacy Department

ก่อนใช้ระบบนี้ควรกำหนดประเภทของข้อมูลในฝ่ายกลุ่มงานก่อนว่ามีประเภทอะไรบ้าง เพื่อเลือกสารสนเทศที่ใช้จัดเก็บให้เหมาะสม

โดยอาจแบ่งประเภทดังนี้ (สามารถแบ่งแตกต่างจากนี้ได้ขึ้นกับบริบทของหน่วยงาน)

  1. การส่งเวร ประกาศข่าว แจ้งข่าว ข้อตกลงชั่วคราว แนะนำให้ใช้ช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารเช่น แอปพลิเคชันไลน์ โลตัสโน้ต หรือ อีเมลล์ ไม่จำเป็นต้องนำมาเก็บในแอปพลิเคชัน Evernote
  2. ข้อตกลง แนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานเก็บในแอปพลิเคชัน Evernote ใน notebook ชื่อ Memo
  3. คำถาม – คำตอบจากงาน DIS เก็บในแอปพลิเคชัน Evernote ใน notebook ชื่อ DISQA
  4. ข้อมูลยารายตัวเก็บในแอปพลิเคชัน Evernote ใน notebook ชื่อ Drug information โดยช่วงแรกอาจทำข้อมูลของยาที่เข้าใหม่ก่อน แล้วค่อยๆ ทำเพิ่มจนครบทุกตัว
  5. ข้อมูลน่าสนใจเช่น Guideline ออกใหม่ ข่าวทางการแพทย์ หรือ ข้อมูลที่จัดลงในหมวดหมู่ข้างต้นไม่ได้ให้นำมาใส่ในแอปพลิเคชัน Evernote ใน notebook ชื่อ Resource

เมื่อแบ่งประเภทข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดการข้อมูลโดยอาจให้ เภสัชกรงานเภสัชสนเทศ หรืองานบริบาลเภสัชกรรม เป็นผู้รับผิดชอบมีหน้าที่จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ใช้งานแอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

ส่วนเภสัชกรที่เหลือจะเป็นผู้ใช้ และมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ควรปรับปรุงกับผู้รับผิดชอบ ใช้งานแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน

โดยแนะนำให้เฉพาะเภสัชกรผู้รับผิดชอบใช้แพคเกจพรีเมียมที่มีค่าสมาชิกปีละ 800 บาท เพื่อเพิ่มโควต้าสำหรับอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ และทำให้เอกสารทั้งไฟล์รูปภาพและ pdf สามารถค้นหาคำในนั้นได้ ส่วนผู้ใช้อื่นสามารถใช้แพคเกจฟรีเพื่อใช้งานได้

หมายเหตุ Evernote เป็นเพียงตัวเลือกหนึ่ง สามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันอื่นที่สามารถเก็บโน้ตและแบ่งปันได้เช่น Google doc หรือ OneNote

Facebook Comments