ผลเสียของการรับประทานยา Cyproheptadine เป็นเวลานาน

คำถาม       การรับประทานยา Cyproheptadine เพื่อการเจริญอาหารในผู้ใหญ่เป็นเวลานาน มีผลเสียอะไรบ้าง และระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ยา Cyproheptadine นานเท่าไหร่ คำตอบ         Cyproheptadine เป็นยาในกลุ่ม Antihistamine first generation มีข้อบ่งใช้ซึ่งได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาประเทศไทย สำหรับรักษาอาการภูมิแพ้ตามฤดูกาล ที่มีอาการเรื้อรัง และอาการแพ้อื่นๆรวมถึงผื่นลมพิษส่วนการใช้เพื่อกระตุ้นความอยากอาหาร (appetite stimulation) เป็นการใช้ผลข้างเคียงของยาและเป็นข้อบ่งใช้ที่ไม่ได้รับการรับรองทั้งจากองค์การอาหารและยาประเทศไทย(1) และองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา(2) ขนาดของ Cyproheptadine ที่ใช้สำหรับกระตุ้นความอยากอาหารในผู้ใหญ่ คือ ครั้งละ 2 mg วันละ 4 ครั้ง (8 mg/วัน) และสามารถเพิ่มขนาดเป็นครั้งละ 8 mg วันละ 4 ครั้ง ได้ในช่วง 3 สัปดาห์หลังจากเริ่มได้รับยา โดยขนาดยาสูงสุดต่อวัน คือ 32 mg/วัน ผลข้างเคียงที่พบในขนาดปกติสำหรับการรักษาของ Cyproheptadine […]

elixer

5 August, 2019

ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line คือเท่าใด

คำถาม      ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line คือเท่าใด คำตอบ           ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line ไม่ควรเกิน 900 mOsm/L เพื่อลดการเกิด Thrombophlebitis โดยค่าที่เหมาะสมคือ 600 – 900 mOsm/L เอกสารอ้างอิง : American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. Guidelines for the use of parenteral and enteral nutrition […]

elixer

4 August, 2019

Silymarin สามารถชะลอการเสื่อมของตับในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำได้หรือไม่

คำถาม Silymarin สามารถชะลอการเสื่อมของตับในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำได้หรือไม่ คำตอบ Silymarin มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคตับชนิดต่างๆ เช่น ใช้ในการรักษาแบบ Supportive ในโรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคตับแข็ง ภาวะไขมันพอกตับ ภาวะตับถูกทำลายจากสิ่งมีพิษและของเสีย เช่น ไขมันพอกตับ แอลกอฮอล์ ยาบางชนิด สารพิษจาก Carbon tetrachloride และเห็ดที่มีพิษ (1) นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการปกป้องเซลล์ตับ (Hepatoprotective properties) (2) จากบทความเรื่อง Pharmacology of Silymarin ได้กล่าวถึง Silymarin ว่ามีกลไกการออกฤทธิ์ที่ยังไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในการศึกษาวิจัย พบว่า Silymarin มีกลไกการออกฤทธิ์ 4 กลไก ดังนี้ 1. เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และช่วยควบคุมปริมาณสาร Glutathione ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งภายในเซลล์ตับ 2. ช่วยส่งเสริมการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์ในการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่เซลล์ตับ 3. ส่งเสริมการสังเคราะห์สารไรโบโซมอาร์เอ็นเอ (Ribosomal RNA synthesis) ซึ่งมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ตับงอกใหม่ (Liver regeneration) […]

elixer

3 August, 2019

RABIES VACCINE 0.5 ML INJ. ชนิด PVRV และ CPRV ฉีดสลับกันทาง ID ได้หรือไม่

คำถาม  RABIES VACCINE 0.5 ML INJ.  ชนิด PVRV และ CPRV ฉีดสลับกันทาง ID ได้หรือไม่ คำตอบ     จากตารางจะเห็นว่า PVRV ทั้งสองตัว ใช้เชื้อคนละชนิด แต่ว่าใช้วิธีเพาะเลี้ยงและสกัดแบบเดียวกัน แสดงว่าการแยกประเภทดูที่วิธีการเพาะเลี้ยงและสกัด โดยตัว CPRV เป็นการเพาะเลี้ยงใน vero cell เหมือนกัน แต่สกัดคนละวิธี WHO เลยแยกเป็นอีกประเภทนึง (การแยกเป็น CPRV น่าจะพึ่งมีได้ไม่กี่ปี เพราะตอนปี 12 Speeda ยังเรียกว่า PVRV อยู่เลย) สรุปแล้วต้องดูประเภทตามชื่อย่อเป็นหลัก ถึงแม้จะเป็น vero cell เหมือนกันแต่ก็สกัดคนละวิธีดังนั้น CPRV ไม่เท่ากับ PVRV แต่ที่ผ่านมา WHO ก็แนะนำให้สลับประเภทในการฉีด IM ได้โดยใช้ตัวไหนก็ได้ตั้งแต่ PCEC PVRV […]

elixer

2 August, 2019

Octreotide acetate inj.

คำถาม Octreotide acetate ในรูปแบบ vial for injection หลังจากที่นำยามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ตัวยายังคงความคงตัวได้อยู่หรือไม่ และสามารถนำยามาใช้ได้หรือไม่ คำตอบ จากข้อมูลในเอกสารกำกับยา ระบุว่าหากยังไม่นำยาฉีดไปผสมสารละลาย ยาฉีดจะมีความคงตัวอยู่ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 20 – 30 องษาเซลเซียส ได้เป็นเวลา 14 ชั่วโมง ดังนั้นยาฉีดนี้ยังสามารถนำมาใช้ได้ เอกสารอ้างอิง : http://www.rxlist.com/sandostatin-drug.htm https://www.accessdata.fda.gov/…/19667scm044_Sandostatin_lbl.pdf หัวข้อสืบค้น(keywords): Octreotide acetate inj., Sandostatin, Stability

elixer

1 August, 2019

Maximum dose ของ ERIG

คำถาม maximum dose ของ ERIG คือเท่าใด คำตอบ แนวทางการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (พ.ศ. 2559)(1) ได้ระบุว่าการให้ ERIG (highly purified equine rabies immunoglobulin) ควรฉีดเร็วที่สุดในวันแรกพร้อมกับการให้วัคซีนแต่ไม่ควรให้หลังวันที่ 7 ของการได้รับวัคซีน (เพราะจะมีผลในการกดภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการให้วัคซีน) โดยแนะนำให้ฉีด ERIG บริเวณที่แผลทุกแผลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ซึ่งขนาดที่แนะนำของ ERIG เท่ากับ 40 IU/kg โดยก่อนฉีดแพทย์อาจพิจารณาทำ intradermal skin test ก่อน แต่ไม่มีการระบุถึงขนาดยาสูงสุดที่สามารถใช้ได้  จึงได้ค้นหาจากแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า (พ.ศ. 2559) และพบว่า ERIG ไม่มีขนาดยาสูงสุดจึงแนะนำให้คิดตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย ERIG 40 IU/kg แต่ไม่ควรฉีดเกินกว่าที่แนะนำเนื่องจาก ERIG จะไปขัดขวางการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน (2,3) เอกสารอ้างอิง : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย. แนวทางการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (พ.ศ. 2559). […]

elixer

31 July, 2019
1 8 9 10 11 12 206