การจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาล

การจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี A Knowledge Management in Drug Information Service at Hospitals In Ubon Rathathani ศิศิรา ดอนสมัคร, สมชาย สุริยะไกร Sisira Donsamak, Somchai Suriyakai Isan Journal of Pharmaceutical Sciences Volume 8 Number 3 September-December 2012

elixer

14 September, 2019

ลักษณะบริการเภสัชสนเทศในประเทศไทย

ธีราพร ชนะกิจ, ฎายิน กุมภลำ, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, ยุทธศิลป์ สวัสดิ์วงค์ชัย, นิตยา รักษาวงค์ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal – วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Vol 4, No 4 (2009)

elixer

13 September, 2019

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2562ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

elixer

12 September, 2019

การพัฒนาโปรแกรมสั่งสารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็ก

การพัฒนาโปรแกรมสั่งสารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยเด็ก: CPOE PEDIATRIC TPNชนิดาภา เรืองธุระกิจ, ทิพวรรณ วงเวียน, สุธาบดี ม่วงมี.วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 หน้าที่ 129 – 136

elixer

10 September, 2019
1 2 3 4 5 6 206