สามารถให้ Vancomycin ในความเข้มข้น 10 mg/ml ได้หรือไม่

คำถาม สามารถให้ Vancomycin ในความเข้มข้น 10 mg/ml ได้หรือไม่ ถ้าให้ได้ต้องเฝ้าระวังอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ คำตอบ      จากฐานข้อมูล Micromedex  ระบุว่าความเข้มข้นสูงสุดของ Vancomycin = 5 mg/mL โดยสามารถเตรียมได้จาก 500 mg ผสมในสารน้ำอย่างน้อย 100 mL และสำหรับขนาด 1 g แนะนำให้ผสมในสารน้ำอย่างน้อย 200 mL; โดยสารน้ำที่แนะนำคือ D5W, D5NS, LR, D5LR, NS แต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องจำกัดปริมาณ อาจใช้ความเข้มข้น 10 mg/mL ได้ ซึ่งข้อมูลในข้างต้นสอดคล้องกับเว็บไซด์ globalrph จากฐานข้อมูล uptodate พบว่าความเข้มข้นที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงน้อยที่สุดอยู่ในช่วง 2.5 – 5 mg/ml หากสูงกว่านี้จะเพิ่มความเสียงในการเกิดอาการปวด แดง แสบ บริเวณฉีดและอาจเกิด phlebitis […]

elixer

4 September, 2019

Vitamin B complex และ Mega NAT B สามารถกินแทนกันได้หรือไม่

คำถาม          อยากทราบว่าVitamin B complex และ Mega NAT B  สามารถกินแทนกันได้หรือไม่ เพื่อป้องกัน Vitamin B12 Deficiency ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยา Metformin และ ควรแจ้งคนไข้ว่าอย่างไร คำตอบ     การให้ Vitamin B12 มีประโยชน์ในผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวานทำให้ผู้ป่วยเกิดการขาด Vitamin B12 และผู้ป่วยได้รับยา Metformin ซึ่งใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการขาด Vitamin B12 ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีการศึกษาในหนูพบว่า Methylcobalamin (Active form ของ Vitamin B12) ลดการเกิด Demyelination และช่วยปกป้อง Nerve fiber สำหรับการให้ Vitamin B6 ในผู้ป่วยเบาหวานที่มี Peripheral […]

elixer

3 September, 2019

ข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Joulie’s solution

คำถาม อยากทราบว่าข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution (Joulie’s solution) แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร คำตอบ จากข้อมูลในบัญชียาหลักแห่งชาติ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution มีตัวยาสำคัญที่เหมือนกัน คือ Potassium phosphate และ/หรือ Sodium phosphate monobasic/ dibasic ข้อบ่งใช้และขนาดการใช้ยาของ Oral neutral phosphate solution กับ Oral acidic phosphate solution (Joulie’s solution) คือ1. มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาภาวะ Hypophosphatemia มีขนาดการใช้ คือ ให้รับประทานสูงสุดถึง 100 mmol/วัน2. […]

elixer

2 September, 2019

การบริหารยา enoxaparin 90 mg SC OD

คำถาม แพทย์สั่ง enoxaparin 90 mg SC OD ให้คนไข้ VTE กลับไปฉีดที่บ้าน แต่ รพ.มียาขนาดเดียวคือ Clexane 60 mg/0.6 ml แพทย์จึงอยากให้ห้องยาผสมเป็น 90 mg ใน syringe เดียว อยากทราบว่าสามารถทำตามที่แพทย์สั่งได้หรือไม่ หากทำได้ต้องทำอย่างไร แต่ถ้าหากทำไม่ได้ต้องแนะนำให้คนไข้ฉีดอย่างไร คำตอบ โรงพยาบาลมี Clexane 60 mg/0.6 ml เพียงขนาดเดียวโดยเป็น prefilled syringes บริหารยาโดยการฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนัง โดยก่อนที่จะบริหารให้สังเกตฟองอากาศก่อนจะใช้ และบริเวณที่แนะนำให้ฉีดคือบริเวณกลางลำตัวเช่นเดียวกับการฉีดอินซูลิน และห้ามกดหรือคลึงบริเวณที่ฉีดหลังฉีดยา โดยห้ามเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิมากกว่า 25°C และห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ซึ่ง Clexane pre-filled syringes เป็น single dose containers ควรทิ้งผลิตภัณฑ์หากไม่ได้ใช้(1,3)ในผู้ป่วยรายนี้จำต้องใช้กรณีที่ต้องใช้ enoxaparin 90 mg แต่เนื่องจากโรงพยาบาลมีเพียง enoxaparin […]

elixer

1 September, 2019

ลำดับการใช้ยาหยอดตา

คำถาม ในกรณีผู้ป่วยต้องใช้ยาหยอดตาหลายๆ ตัว เช่น ได้ยาขยายม่านตา ยาฆ่าเชื้อ และน้ำตาเทียม ลำดับในการหยอดตาที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร ควรหยอดตัวไหนก่อนหลัง เพราะอะไร คำตอบ จากตารางแสดงให้เห็นว่าลำดับการบริหารยาตานั้นจะเริ่มจาก A B C D ตามลำดับA คือ ลำดับที่ 1 ได้แก่ Local anaesthetics, Miotics, Mydriatics and cycloplegicsB คือ ลำดับที่ 2 ได้แก่ Sympathomimetics, Tear deficiency productsC คือ ลำดับที่ 3 ได้แก่ Non-steroidal preparations, SteroidsD คือ ลำดับที่ 4 ได้แก่ Antibiotics, Antifungals, Anti-inflammatory, Beta-blockers, Carbonic anhydrase inhibitors, Prostaglandin analogues, […]

elixer

31 August, 2019
1 3 4 5 6 7 206