วิธีเตรียมยา Prevacid เป็น extemporaneous drug

คำถาม อยากทราบวิธีเตรียมยา Prevacid เป็น extemporaneous drug สำหรับเด็ก และความคงตัวหลังจากเตรียมยา คำตอบ Prevacid หรือยา Lanzoprazole  มียาในรูปแบบ  Fast  Disintegrating  Tablet (FDT) เม็ดยาจะมีลักษณะอ่อน กร่อนได้ง่าย บนเม็ดยาจะมีจุดสีส้มถึงน้ำตาลเข้มเล็กๆกระจายอยู่เต็ม ยารูปแบบนี้สามารถวางบนลิ้นอมให้เม็ดยาแตกตัวในปากแล้วจึงค่อยกลืน นอกจากนี้ยังสามารถนำเม็ดยามาใส่ในน้ำจำนวนเล็กน้อยให้เม็ดยาแตกตัว แล้วจึงนำมารับประทาน  เหมาะสำหรับผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนเม็ดยาได้ ยามีการแต่งกลิ่นและรสให้สามารถอมให้แตกตัวในปาก รูปแบบยานี้สามารถให้ทางสายยางป้อนผู้ป่วยได้และยังมีรสชาติที่รับประทานง่ายเมื่ออมเม็ดยาในปาก(1) ข้อบ่งใช้ของยาคือ ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดอาหารอักเสบชนิดปานกลางถึงรุนแรง (moderate to severe reflux esophagitis) แผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcers) แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenal ulcers) รวมถึงบรรเทาอาการการไหลย้อนกลับของกรด เช่น แสบยอดอก หรือโรคกรดไหลย้อน (GERD, gastroesophageal reflux disease) เป็นต้น(1) ยาตัวนี้มีข้อบ่งใช้ในเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป โดยมีขนาดในการรับประทานยาดังนี้(1)– เด็กน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 […]

elixer

30 August, 2019

Trogarzo

คำถาม      Trogarzo เป็นยาอะไร มีข้อบ่งใช้ ขนาดการใช้ยาเท่าใดและมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง คำตอบTrogarzo (Ibalizumab-uiyk) เป็นยาต้านเชื้อไวรัส (Antiretrovirals)มีข้อบ่งใช้ ผู้ป่วยที่เป็นโรค HIV ที่เคยใช้ยาต้าน HIV มาหลายขนานแล้ว (Heavily treatment-experienced) และยังรักษาไม่ได้ผล รวมถึงการดื้อต่อยาต้าน HIV(MDR HIV) (1) ขนาดยา  200 mg Intravenous (IV) โดยบริหารยาทุก 2 สัปดาห์ (2)ผลข้างเคียง ท้องเสีย (8%), เวียนศีรษะ (8%), คลื่นไส้ (5%) และผื่น(5%) อาการข้างเคียงที่รุนแรง ได้แก่ ผื่นและการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกัน (Immune reconstitution syndrome) (1,3) เอกสารอ้างอิง U.S. Food and Drug Administration. FDA approves new […]

elixer

27 August, 2019

การใช้ prednisolone ในผู้ป่วยที่เป็น TB meningitis

คำถาม การใช้ prednisolone(5) 12 tab q 12 hr ในผู้ป่วยที่เป็น TB meningitis มีความเหมาะสมหรือไม่ คำตอบ จากแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ. 2556(1) ได้แนะนำให้ใช้ corticosteroid ในผู้ป่วยทุกราย โดยแนะนำ Prednisolone ขนาด 40-60 mg/day นาน 2-4 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 30 mg/day นาน 2 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 15 mg/day นาน 2 สัปดาห์, แล้วลดลงเหลือ 5 mg/day นาน 1-2 สัปดาห์(โดยเริ่มให้ ตั้งแต่สัปดาห์แรกของการรักษา)  ซึ่งสอดคล้องกับฐานข้อมูล Uptodate(2) ที่ได้แนะนำยาในกลุ่ม corticosteroid สำหรับใช้รักษาอาการ TB meningitis ได้แก่  Prednisolone […]

elixer

26 August, 2019

ขนาดการใช้บัวบก ในการสมานแผล

คำถาม บัวบกสกัดชนิดแคปซูลต้องรับประทานปริมาณเท่าใด เพื่อใช้ในการสมานแผล คำตอบ บัวบก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Centella asiatica มีสารออกฤทธิ์สำคัญคือ asiaticoside (1) จากการศึกษาของ เภาเจริญ (2) พบว่าสารสกัดจากบัวบกมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานเมื่อใช้ติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป โดยขนาดการใช้ในการศึกษาคือ 300 mg ของสารสกัดบัวบก ดังนั้นการใช้บัวบกในการสมานแผล แนะนำให้รับประทานในขนาด 300 mg ของสารสกัดบัวบก วันละ 1 ครั้ง หรือแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง โดยรับประทานหลังอาหาร เอกสารอ้างอิง บัวบก [Internet]. [cited 2019 Aug 25]. Available from: http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/centella.html Paocharoen V. The efficacy and side effects of oral Centella asiatica extract for […]

elixer

25 August, 2019

ข้อแนะนำในการใช้ยาและวิธีการเก็บรักษายา PAS

คำถาม PAS มีข้อแนะนำในการใช้ยาและวิธีการเก็บรักษายาอย่างไร คำตอบ ข้อแนะนำในการใช้ยาและวิธีการเก็บรักษายา PAS เป็นดังนี้ ข้อบ่งใช้PAS คือ Para-aminosalicylic acid หรือ Para-aminosalicylate sodium หรือ PAS-sodium มีข้อบ่งใช้ เป็นยาที่ในใช้การรักษาวัณโรคดื้อยา จัดอยู่ในกลุ่ม D3 add on agent ซึ่งเป็นยารักษาวัณโรคชนิดรับประทานเพิ่มเติม ไม่ได้เป็นยาหลักในการรักษาวัณโรค เป็นยารักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ชัดเจน เป็นกลุ่มที่องค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้เลือกใช้เป็นยาหลักในการรักษา MDR-TB เนื่องจากประสิทธิภาพของยาไม่ชัดเจน จะพิจารณาใช้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถใช้ยาในกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 4 ให้ได้ยาอย่างน้อย 4 ขนาน อย่างไรก็ดี การเลือกใช้ยา PAS ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ขนาดและวิธีการใช้– จากแนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย 2018 แนะนำขนาดยายาต่อวันของ PAS คือ 150-200 mg/kg สูงสุดไม่เกิน 12,000 mg แบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง หรือ […]

elixer

24 August, 2019

ใช้แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา สระผมทุกวันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนจะเกิดอันตรายหรือไม่

คำถาม ผู้ป่วยใช้แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา (selenium sulphide 2.5% w/v) ใช้สระผมมาทุกวันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนอยากทราบว่าจะเกิดอันตรายหรือไม่ คำตอบ จากฐานข้อมูล Micromedex ระบุว่า แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา (selenium sulphide 2.5% w/v) มีข้อบ่งใช้หลักได้แก่ 1) การรักษารังแคหรือผิวหนังอักเสบ 2) บรรเทาอาการคันจากรังแค 3) รักษาเกลื้อน (TINEA VERSICOLOR) โดยวิธีการใช้ที่เหมาะสมคือ สระสองครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลาสองสัปดาห์ หลังจากนั้นจะดูการตอบสนอง หากอาการดีขึ้นอาจเปลี่ยนเป็นใช้สัปดาห์ละครั้งหรือทุกสองสัปดาห์หรือทุกสามถึงสี่สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ซึ่งไม่ควรใช้มากกว่าที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากเอกสารกำกับยา หากใช้เป็นระยะเวลานานหรือถี่เกินไปสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้แก่ ผื่นบริเวณหนังศรีษะ เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ของหนังศีรษะ อาการแสบร้อน มีอาการผมร่วง เส้นผมเปลี่ยนสี หนังศรีษะและเส้นผมแห้ง เป็นต้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงานถึงอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา เป็นระยะเวลานาน โดยมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง ซึ่งทำการทา selenium sulphide 2.5% w/v lotion ให้กับหนูเป็นระยะเวลา 88 สัปดาห์ โดยพบว่าไม่ได้ส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อผิวหนังที่รุนแรงแบบ carcinogenic […]

elixer

23 August, 2019
1 4 5 6 7 8 206