คณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2562

ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จึงจะสามารถเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้เท่านั้น โดยมีรายนามดังต่อไปนี้   1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา12. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม15. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์16. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทริน์เอเชีย (รับรองแบบมีเงื่อนไข)17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)19. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (รับรองแบบมีเงื่อนไข)   ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 025901877 / 025902439  ที่มา – สภาเภสัชกรรม

elixer

22 August, 2019

สามารถเติม KCL inj. ลงใน SmofKabiven ได้หรือไม่

คำถาม  สามารถเติม KCL inj. ลงใน SmofKabiven ได้หรือไม่ คำตอบ สามารถเติม Potassium ได้ไม่เกิน 120 mmol/SmofKabiven 1 L ในกรณีที่ให้ทาง Central lineหรือเติม Potassium ได้ไม่เกิน 197 mmol/SmofKabiven 1.5 L ในกรณีที่ให้ทาง Peripheral line Keyword: Smof, Kabiven, TPN

elixer

22 August, 2019

วิธีการเตรียมและการบริหารยา Omeprazole injection

คำถาม วิธีการเตรียมยา Omeprazole injection สำหรับ Upper gastrointestinal bleeding การบริหารยา Omeprazole injection ความคงตัวหลังเจือจางยาเป็นเท่าใด   คำตอบ วิธีการเตรียม Omeprazole injection สำหรับ Upper gastrointestinal bleeding ในขนาด 8 mg/hr เตรียมโดยเติมตัวทำละลายที่มาพร้อมกับยา ลงในขวดบรรจุผงยา เขย่าให้ผงยาละลาย จากนั้นดูดยา Omeprazole (40mg) inj. ปริมาณ 2 amp (80mg) เจือจางใน 0.9%NSS จนได้ปริมาตร 100 ml เขย่าให้เข้ากันจะได้สารละลายความเข้มข้น 8 mg/ 10 ml (1) การบริหารยา Omeprazole ขนาด 8 mg/hr เท่ากับการหยดยาด้วยอัตรา 10 microdrop/min หลังละลายผงยาแล้วตัวยาจะมีความคงตัวประมาณ […]

elixer

21 August, 2019

เถาวัลย์เปรียงสามารถใช้ร่วมกับ ยาคลายกล้ามเนื้อได้หรือไม่

คำถาม เถาวัลย์เปรียงสามารถใช้ร่วมกับยา norgesics ได้หรือไม่ และจะกระตุ้นอาการหอบหืดเหมือนยากลุ่ม NSAIDs หรือเปล่าคำตอบ เถาวัลย์เปรียง (Derris scandens Benths.) มีสาร phytosteral ซึ่งมีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ   ข้อควรระวังในการใช้เถาวัลย์เปรียงคือ ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก เนื่องจากเถาวัลย์เปรียงออกฤทธิ์คล้ายยาแก้ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs) อาจทำให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร   โดยเถาวัลย์เปรียงมีอาการไม่พึงประสงค์คือ ปวดท้อง ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย คอแห้ง ใจสั่น(1) Norgesic เป็นชื่อการค้าของยาสูตรผสมซึ่งประกอบด้วยตัวยา paracetamol 450 mg (มีคุณสมบัติ แก้ปวดระดับน้อยไปจนถึงระดับปานกลาง แต่ไม่ช่วยลดการอักเสบของร่างกายเช่น การอักเสบจากการถูกกระแทก ฟกช้ำ) และ orphenadrine citrate 35 mg (ไปออกฤทธิ์ต่อการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง  จนส่งผลให้กล้ามเนื้อลายของร่างกายมีภาวะผ่อนคลาย และลดอาการตึงตัว จนเป็นเหตุให้ลดภาวะเจ็บ ปวดของกล้ามเนื้อลงได้) การใช้ยานี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ปากแห้ง คลื่นไส้ […]

elixer

20 August, 2019

การใช้ calcium gluconate ในการรักษาภาวะ Hypocalcemia

คำถาม     ผู้ป่วยได้รับ 10% calcium gluconate 100 ml + 5%dn/2 900 ml iv drip 50 ml/hr ในการรักษาภาวะ Hypocalcemia อยากทราบว่า Calcium gluconate ที่ได้มีความเหมาะสมหรือไม่ คำตอบ             Calcium gluconate injection 10% in 10 ml, ampoule (มี Calcium gluconate 1 กรัมให้Calcium 93  mg  ซึ่งเท่ากับ Calcium  4.5 mEq  หรือ 2.25  mmol)   ขนาดยาที่ใช้ ภาวะ Hypocalcemia […]

elixer

19 August, 2019

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการผ่าตัดบริเวณหน้าท้องมาประมาณ 15 วัน สามารถฉีดอินสุลินที่หน้าท้องได้หรือไม่

คำถาม ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการผ่าตัดบริเวณหน้าท้องมาประมาณ 15 วัน สามารถฉีดอินสุลินที่หน้าท้องได้หรือไม่ คำตอบ ควรหลีกเลี่ยงการฉีดอินซูลินที่หน้าท้องผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่งผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง จนกว่าจะแน่ใจว่าแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องนั้นจะหายสนิท คือ บริเวณผิวหนังไม่มีการอักเสบ หรือบวม หรือติดเชื้อ หรือมีแผล ดีงนั้นจึงอาจพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมในการฉีดอินซูลินแทนที่หน้าท้อง คือ หน้าขา บั้นเอว หน้าแขน ถึงแม้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานจะผ่าตัดบริเวณหน้าท้องมาแล้ว 15 วันก็ตาม เนื่องจากระยะการฟื้นตัวของแผลผ่าตัดในระยะของแผลผ่าตัดเริ่มสมานตัวเข้าด้วยกันใช้เวลาตั้งแต่ 4 วันแรก ไปจนถึง 1 เดือนหลังจากผ่าตัด ตัวอย่างกรณีแผลผ่าคลอด ชั้นกล้ามเนื้อช่วงบริเวณผนังหน้าท้องนั้นจะใช้เวลาประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ในการสมานตัว ซึ่งในขั้นตอนการฉีดอินซูลินนั้นมีการดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีด หากแผลผ่าตัดหน้าท้องยังไม่สมานตัวดีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ เช่น ความเจ็บปวด ผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์ นอกจากนี้ตัวโรคเบาหวานเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการหายของแผล กล่าวคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มที่แผลจะหายช้า ยิ่งไปกว่านั้นการฟื้นตัวหลังผ่าตัดในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากผู้ป่วยเอง ได้แก่ อายุมากกว่า 70 […]

elixer

17 August, 2019
1 5 6 7 8 9 206