ยุงที่กัดผู้ป่วยติดเชื้อ HIV จะถ่ายถอดเชื้อไปยังผู้อื่นโดยการกัดได้หรือไม่

คำถาม ยุงที่กัดผู้ป่วยติดเชื้อ HIV จะถ่ายถอดเชื้อไปยังผู้อื่นโดยการกัดได้หรือไม่ คำตอบ การถูกยุงกัดจากยุงที่กัดผู้ติดเชื้อ HIV จะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากเชื้อเอชไอวีจะไม่สามารถเข้าไปอาศัยและแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในเซลล์ของยุง ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในยุงได้ ยุงจึงไม่เป็นพาหะนำโรค ซึ่งทราบได้จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กล่าวว่ายุงกัดไม่ทำให้ติดเชื้อ เนื่องจากเชื้อเอชไอวีไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในยุงได้ และปากยุงมีขนาดเล็กมาก เวลากัดคน มักจะไม่มีเลือดติดอยู่ องค์กร BuddyStation โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการถูกยุงกัดจากยุงที่กัดผู้ติดเชื้อ HIV เป็นปัจจัยไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV เนื่องจากเชื้อเอชไอวีขยายพันธุ์ในตัวยุงไม่ได้ ยุงจึงไม่เป็นพาหะ เชื้อเอชไอวีขยายพันธุ์ได้เฉพาะใน CD4 ของคนและลิงชิมแปนซีเท่านั้น ยุงที่ดูดเลือดของคนหนึ่งไปแล้ว จะไม่ปล่อยเลือดของคนนั้นไปให้อีกคนหนึ่ง ยุงจะดูดต่อไปเลย ซึ่งไม่เหมือนกับเข็มฉีดยา เมื่อถอนเข็มออกจากร่างกาย เลือดจะไหลมาอยู่ที่ท่อเข็ม เมื่อใช้เข็มร่วมกัน เลือดจึงเข้าสู่ร่างกายของคนอื่นได้ น.สพ.ดร.เอกชัย เจนวิถีสุข ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของปากยุงและธรรมชาติการดูดเลือดของยุงว่า บริเวณปากของยุงมีรูปร่างทรงแหลมเหมือนเข็มฉีดยายาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.02 มิลลิเมตร ประกอบไปด้วยท่อที่ต่อจากต่อมน้ำลาย ใช้พ่นน้ำลายเข้าไปในบริเวณที่จะดูดเลือด […]

elixer

11 August, 2019

ความคงตัวของ Morphine และ Pethidine เมื่อนำไปเก็บในตู้เย็น

คำถาม การนำ Morphine และ Pethidine ไปเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา จะส่งผลกับความคงตัวของยาหรือไม่ คำตอบ  จากเอกสารกำกับยาของ Morphine และ Pethidine แนะนำให้เก็บรักษาให้พ้นแสง ที่อุณหภูมิ 15 – 25 องศาเซลเซียส (°C) แต่อุณหภูมิตู้เย็นสำหรับแช่ยา(ช่องธรรมดา) อุณหภูมิประมาณ 2 – 8  องศาเซลเซียส (°C)อุณหภูมิต่ำที่สุดที่หาข้อมูลได้คือ 5  องศาเซลเซียส (°C) สามารถเก็บได้ 14 วันโดยความเข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลง จากการศึกษาStability of morphine sulfate in Cormed III (Kalex) intravenous bags(1)  ทดลองนำ Morphine sulphate ผสมกับ NSS 100 ml ใน intravenous bag โดยเก็บไว้ที่ 5  และ […]

elixer

10 August, 2019

ขนาดยาของ lactulose ที่ใช้ในผู้ป่วย cirrhosis

คำถาม ขนาดยาของ lactulose ที่ใช้ในผู้ป่วย cirrhosis ที่มีอาการ hepatic encephalopathy คือเท่าใด คำตอบ         Lactulose เป็นการรักษาหลักสำหรับ Hepatic encephalopathy โดยทั่วไปจะให้รับประทานครั้งละ 30 – 45 ml จำนวน 2-4 ครั้ง/วัน จนกระทั่งถ่ายอุจจาระเป็นลักษณะ soft stool อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน หลังจากนั้นจึงค่อยปรับขนาดยาทุกๆ 1 – 2 วัน เพื่อให้ถ่ายเป็น soft stool 2 – 3 ครั้ง/วัน [1],[2],[3] เอกสารอ้างอิง : Micromedex Products: Please Login. (2017). Micromedexsolutions.com. Retrieved 9 […]

elixer

9 August, 2019

ขนาดการใช้ Lugol’s Solution

Lugol’s solution เป็นยาที่คิดค้นโดยแพทย์ชาวฝรั่งเศส Jean Lugol เมื่อเกือบ 200 ปีก่อน(1) ในปัจจุบันยังมีที่ใช้อยู่ และเป็นยาที่อยู่ใน WHO List of Essential Medicines โดยข้อบ่งใช้ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรคือ การใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะ thyrotoxicosis โดยใช้ก่อนผ่าตัตเพื่อลดเลือดที่มาเลี้ยงต่อมไทรอยด์ ลดการเกิด bleeding ระหว่างผ่าตัด กับภาวะ thyroid storm ขนาดยาที่ใช้ตาม ATA2016 (2) คือ Lugol’s solution (8 mg iodide/drop) 5 – 7 drops (0.25 – 0.35 ml; 40 – 56 mg) ผสมกับน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ ให้ผู้ป่วยรับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 10 วันก่อนทำการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นการใช้ในภาวะ thyroid storm […]

elixer

8 August, 2019

การลดขนาดอินสุลินเมื่อวิ่งมินิมาราธอน

คำถาม ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปัจจุบันใช้ Novomix 14-0-10 อยากทราบว่าจะต้องการปรับขนาดยาอินซูลินอย่างไร เมื่อวิ่งระยะ mini  marathon เพื่อไม่ให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขณะวิ่ง คำตอบ ข้อมูลจากนิตยสาร Running มีการรายงานระยะเวลาในการวิ่งมินิมาราธอนของนักวิ่งระดับต่างๆ ซึ่งในระดับเริ่มวิ่ง (ระยะทางวิ่ง 25 – 40 กม. ต่ออาทิตย์, ความบ่อยในการวิ่ง อาทิตย์ละ 5 – 6 วัน, วันวิ่งยาว ครั้งละ 5 -20 กม. ทุกๆ 2- 3 อาทิตย์, ซ้อมวิ่งเร็ว อาทิตย์ละครั้ง หรือนานๆ ครั้ง) โดยมินิมาราธอนจะวิ่งในระยะทาง 10 กม. จะใช้เวลามากกว่า 60 นาทีเมื่อน้ามาประกอบกับข้อมูลจากเว็บไซต์(1) พบว่าการวิ่งมินิมาราธอนจะถูกจัดไปอยู่ในกลุ่ม Prolonged/intense upto 4 hours exercise มีการแนะนำว่าควรลดขนาดอินซูลินลง 30 – […]

elixer

7 August, 2019

การนำยาติดตัวไปประเทศสวีเดน

คำถาม ผู้ป่วยต้องการนำยาโรคประจำตัวจำนวน 90 เม็ด ติดตัวไปประเทศสวีเดน อยากทราบว่าสามารถนำเข้าประเทศสวีเดนได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบการนำเข้าอย่างถูกต้องบ้าง คำตอบ ผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศนอก European Economic Area (EEA) สามารถนำยาโรคประจำตัวของตนเอง ที่ไม่ใช่ยากลุ่ม narcotics ติดตัวเข้าสวีเดนได้ไม่เกินปริมาณสำหรับใช้ 3 เดือน โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุข้อมูลโรคประจำตัว รายการข้อมูลยาที่จะนำเข้าสวีเดน โดยระบุรูปแบบ ขนาดยา ความแรง ซึ่งรับรองโดยแพทย์ที่รักษา ยาที่นำมาต้องอยู่ในภาชนะบรรจุเดิม มีฉลากยาที่ระบุชื่อผู้ป่วย และชื่อแพทย์ที่สั่งยา ดังนั้นผู้ป่วยรายนี้จึงสามารถนำยาจำนวน 90 เม็ด (สำหรับใช้ 3 เดือน) ติดตัวไปยังประเทศสวีเดนได้ โดยให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ และทางห้องยาเตรียมรายการยาพร้อมฉลากยาที่มีชื่อผู้ป่วย และชื่อแพทย์ที่สั่งยา ให้กับผู้ป่วยนำไปใช้ประกอบการนำยาเข้า เอกสารอ้างอิง : Persson P. Medicines [Internet]. [cited 2019 Aug 6]. Available from: https://www.tullverket.se/en/private/travellingtosweden/medicines.4.7df61c5915510cfe9e75b38.html หัวข้อสืบค้น (keywords) : […]

elixer

6 August, 2019
1 7 8 9 10 11 206