Influenza A(H1N1) near me

ทั้งรถโมบายแล็บ ทั้งผู้ใหญ่ในกระทรวงมากันมากมาย ถ้าผลตรวจเชื้อออกมา positive ซักอันได้โดนตรวจกันทั้งโรงพยาบาลแน่ (ตอนนี้ที่ถูกตรวจคือพนักงานโรงแรมที่นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันไปพัก)

Facebook Comments