วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)

หลังจากมีการพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 เพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้คนตื่นตัวกัน พามาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไม่ใช่น้อย เลยอยากแจ้งข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ทราบกันครับ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ป้องกันได้แค่ไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ได้ เพราะวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 พึ่งจะสร้างตัวต้นแบบออกมาได้เอง ยังไม่ได้เริ่มการทดสอบความปลอดภัยในคนเลย ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์อยู่ ไม่ว่าจะรีบแค่ไหนก็ต้องใช้เวลาอีก 1 – 2 เดือนถึงจะนำมาใช้ได้จริง

สำหรับข้อบ่งชี้ของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลคือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัวและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ เช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังได้รับเคมีบำบัดและผู้ป่วยไตวาย เป็นต้น

แต่วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาลช่วยลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่ได้ ในกรณีเกิดติดเชื้อทั้งสายพันธ์เก่า และใหม่พร้อมกัน ดังนั้นตอนนี้ผู้ที่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงจะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เช่น ทำงานกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงข้างต้น หรือผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ และไม่อยากเสี่ยงโดนกักตัวเนื่องจากการเป็นไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล สามารถไปฉีดวัคซีนได้ครับ ฉีด 1 เข็มป้องกันได้ประมาณ 1 ปี ผลข้างเคียงอาจมีอาการปวดบวมแดงร้อนเฉพาะที่ อาจมีไข้หรือปวดเมื่อยตามตัวได้นาน 1-2 วันครับ

ส่วนผู้ที่ต้องการให้บุตรหลานฉีดวัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ

นอกจากการฉีดวัคซีนแล้ว เราควรดูแลเรื่องสุขอนามัยเช่น รับประทานของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อเป็นหวัดให้ใส่ผ้าปิดปากไว้ตลอด หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมนุมชน เท่านี้ก็ช่วยป้องกัน และลดการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้แล้วครับ


Facebook Comments