D.I.Y. Hygiene Mask

ช่วงที่ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 กำลังระบาดกันอย่างนี้ หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็น ใครอยากแสดงความรักความห่วงใยให้กับคนที่เรารักและกำลังเป็นไข้หวัด มาลองทำหน้ากากอนามัยให้เค้าได้ใช้กันครับ

ยังมีเอกสารดีๆ อีกหลายอย่างจากสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่น

  • ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่
  • วิธีใช้หน้ากากอนามัย
  • ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ชนิดเอ (เอช1เอ็น1)

ทั้งหมดนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://ddc.moph.go.th/index.php ครับ

Facebook Comments