Thriving on LESS #2

Focus on the Essentials

ขั้นตอนแรกของการทำให้ชีวิตง่ายขึ้น และมีชีวิตแบบเบาๆ (ไม่ต้องเป็นเจ้าของสิ่งของมากมาย) คือการแยกแยะได้ว่า สิ่งใดเป็นสิ่งที่จำเป็น สิ่งทึ่เราต้องการเก็บเอาไว้ในชีวิต หลังจากรู้แล้วก็กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิต ให้มากเท่าที่สุด เท่าที่เป็นไปได้

ถ้าต้องการลงลึกรายละเอียดของขั้นตอนนี้แนะนำให้หาหนังสือ Power of LESS มาอ่านกัน
ในเบื้องต้นคุณต้องสร้าง Short list ของสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตของคุณออกมาประมาณ 4 – 5 อย่าง สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นคนที่คุณรัก งานที่คุณชอบทำ สิ่งที่คุณมีความสุขที่จะทำมัน ในที่นี้จะให้ดูตัวอย่าง short list ของ Leo เพื่อความเข้าใจก่อน

  • ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
  • เขียนหนังสือ
  • อ่านหนังสือ
  • วิ่ง

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาจัดพื้นที่ว่างในชีวิตให้

ต่อไปเป็นตาของเราแล้ว เราต้องสร้าง short list ของเราเองบ้าง

เพียงแค่คุณแยกแยะสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตได้ ต่อไปก็เป็นการสร้างพื้นที่สำหรับสิ่งเหล่านี้ ค่อยๆ กำจัดสิ่งไม่จำเป็นต่อชีวิตเราออกไปทีละนิด เนื่องจากขั้นตอนนี้ต้องค่อยทำทีละน้อยๆ สะสมไปเรื่อย ไม่สามารถทำให้เสร็จได้ภายในวันสองวัน

การสร้างพื้นที่ให้เริ่มจากการดูที่ตารางการทำงานของเรา ตารางนัดหมายของเรา โปรเจคที่อยู่ในมือ ดูว่าเสียเวลาไปกับแต่ละงานเท่าไหร่ อย่างไร แล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้กับทุกงานที่ไม่สัมพันธ์กับ short list ของเรา
– สามารถกำจัดมันออกไป หรือจำกัดเวลาที่ใช้ไปกับมันให้น้อยลงได้หรือไม่
ถึงแม้ว่าการกำจัด หรือจำกัดงานเหล่านั้นอาจจะทำให้ผู้ที่มอบหมายงานไม่พอใจได้ แต่ให้เราจำไว้เสมอว่านี่คือชีวิตของเราไม่ใช่ของพวกเขา

หลังจากเรากำจัดงานที่ไม่จำเป้นต่อชีวิตเราออกไปได้จำนวนหนึ่ง เราจะพบว่าเรามีพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้นมา ให้เราเอามาใช้กับงานใน short list ของเรา แต่ถ้าเรากลับเอาพื้นที่เหล่านี้ไปใช้กับงานนอก short list เช่น ดูทีวี เที่ยวซื้อของ มันจะเหมือนกับล้างโคลนแล้วกลับไปเล่นโคลนอีก ทำให้เราไม่มีวันสะอาดได้สักที

ทังหมดนี้เราควรเริ่มทำตอนนี้เลย

Facebook Comments