ฝึกงานเสร็จซะที

เสร็จซะทีการฝึกงาน อันยาวนานกว่า 10 เดือน (มีนาคม 49 – มกราคม 50)
ขอบันทึกสิ่งที่ได้มาจากการฝึกงานทั้ง 6 ผลัด เก็บไว้ที่นี่แล้วกัน

1 | ร้านยา (Commu)

การซักประวัติ และจ่ายยา แบบรวดเร็วและครอบคลุม

2 | คลินิกพิเศษโรงพยาบาล (Ambu)

การซักประวัติแบบถึงลูกถึงคน
เพิ่มระดับการ SOAP เคส

3 | ศูนย์ข้อมูลยาโรงพยาบาล (DIS)

ความสามารถในการค้นข้อมูล
การซักประวัติแพ้ยา และอาการไม่พึงประสงค์
การตอบคำถามบุคลากร
ทักษะการนำเสนอ (ได้ปล่าวนี่)

4 | แผนกการแพทย์บริษัทยา (DIS_IND)

รู้จักระบบงาน และแนวคิดของบริษัทยา
การใช้ทรัพยากรในบริษัทข้ามชาติ
การค้นงานวิจัย

5 | หอผู้ป่วยอายุรกรรม (Med)

การราววอร์ด
เพิ่มระดับการ SOAP เคสอีกระดับ

6 | ศูนย์ติดตามระดับยาในเลือด (TDM)

การคำนวณระดับยากับเคสจริง ที่ไม่ง่ายเหมือนตอนเรียน
เพิ่มระดับการ SOAP เคส และ SOAP แบบองค์รวม

เสร็จจากนี้ ก็เหลือแค่ด่านสุดท้ายคือ การสอบเอาใบประกอบโรคศิลปะ
แล้วเราก็จะได้เป็น เภสัชกรซะที

Facebook Comments