Book of Eli

ช่วงนี้หนังน่าสนใจเข้าโรงเยอะแต่ไม่ว่างไปดู ก็เลยต้องหา DVD ออกใหม่มาดูแทน

  • ฉากต่อสู้แบบซิลูเอทเป็นการลดความสยองที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่ง นอกจากการทำให้เป็นภาพขาว – ดำแบบ Kill Bill หรือ Sin City
  • “อยู่ในเส้นทาง ไม่ใช่เรื่องของนาย” บางทีการยอมเป็นคนใจดำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มันก็หนักหน่วงเกินกว่าที่จะรับได้
  • หนังสือ Davinci code ยังรอดไปถึงโลกยุคหลังเกิดวิกฤตการครั้งใหญ่
  • iPod Classic third gen อีกวัตถุหนึ่งที่รอดไปโลกยุคหลังเกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ (How to identify iPod models)
  • แต่สิ่งที่ไม่เหลือรอดในโลกยุคหลังเกิดวิกฤตการครั้งใหญ่คือหนึ่งในปัจจัยสี่นั่นคือ ยารักษาโรค
  • “ความศรัทธา ทำตามเสียงที่ได้ยินในหัว” พอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึง รามานุจัน กับ Joan of Arc
  • “Do for other more than Do for yourself.”
  • ผู้นำสาร หรือผู้ส่งสารในโลกยุคหลังเกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ต้องมี แว่นกันแดด iPod ดาบ ปืน เป้สะพายหลัง และความศรัทธา

สรุปแล้วเรื่องนี้ ดูได้เรื่อยๆ ไม่มีสิ่งน่าสนใจเท่าไหร่ นอกจากการเดินเรื่องด้วยธีมของความศรัทธา แต่คริสเตียนอาจจะอยากดูเรื่องนี้ก็ได้

Facebook Comments