Reproduction of Van Gogh's Bedroom in Arles

van gogh's bedroom in arles

หลังจากเริ่มต้นด้วยการวาดรูปดอกกุหลาบ รูปที่สองก็อาจหาญ re product ภาพ Bedroom in Arles ของวินเซนต์ แวนโก๊ะ

หลังจากวาดเสร็จถึงได้รู้ว่าผสมสีพลาดไปหลายที่โดยเฉพาะเตียง ที่สีดันเหมือนพื้นยังกับเอาฝาพื้นมาทำเตียง ส่วนประตูขวาก็ลงสีเป็นอย่างแรก ซึ่งผมยังอยู่ในช่วงที่ยังปรับตัวให้เข้ากับสีน้ำของลูฟไม่ได้ ก็เลยได้สีออกมาทะมึนหมดปัญญาแก้ ฝีมือตัดเส้นก็ยังไม่พัฒนา ยังบังคับพู่กันให้เส้นเล็กกว่านี้ไม่ได้ สรุปแล้วคงต้องวาดอีกสัก 100 รูปถึงจะพอดูได้ ตอนนี้ขออยู่ในระดับอนุบาลไปเรื่อยๆ ก่อนแล้วกัน

หลังจากติตัวเองเสร็จก็กลับมาที่เรื่องของรูปต้นแบบ รูปนี้ผมได้มาจากเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รูปนี้เป็นรูปที่วินเซนต์ได้ยกย่องให้เป็นหนึ่ง ในภาพที่ดีที่สุดของเขา โดยได้เขียนบรรยายไว้ในจดหมายถึง ธีโอพี่ชายของเขาว่า

ถ้าจะให้พูดถึงภาพนี้แล้ว การได้มองดูภาพนี้ก็เปรียบเสมือนการได้พักผ่อนสมอง และปลดปล่อยจินตนาการให้เพ้อฝันไกลออกไป

แต่พอเปลี่ยนเป็นผมที่มองดูภาพวาดฝีมือตัวเองแล้ว ต้องเปลี่ยนเป็น

ถ้าจะให้พูดถึงภาพนี้แล้ว การได้มองดูภาพนี้ก็เปรียบเสมือนการหางานให้สมอง และปลดปล่อยฝีมือระดับเด็กอนุบาลให้ขจรขจายออกไป

555 โปรดติดตามผลงานชิ้นต่อไปได้ เร็วๆ นี้ครับ

Facebook Comments