HA กับการพัฒนามาตรฐานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

หัวข้อนี้บรรยายโดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

  • HA เหมือนกับกระจกที่พูดได้ เอาไว้ให้โรงพยาบาลส่องตัวเอง ถ้าส่องแล้วไม่ดีก็แนะนำให้ปรับปรุง ถ้าดีอยู่แล้วก็แนะนำให้ทำดีกว่าเดิม
  • แต่โรงพยาบาลมักแต่งตัวดีเฉพาะวันที่ต้องส่องกระจก
  • กระจกมีความละเอียดหลายระดับขึ้นกับระดับความสามารถของโรงพยาบาล
  • ใครก็อยากให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ตอนนี้ถึงยุคแห่งความรู้แล้ว ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมไหนก็ต้องปรับตัวให้ทัน และใช้ประโยชน์จากความรู้ให้มากที่สุด
  • การจะทำให้ได้ตามมาตรฐานต้องดูบริบทของโรงพยาบาลด้วย ไม่ใช่ทำตามแนวทางเป๊ะ
  • บันไดสามขั้นของ HA คือ อุดรูรั่ว -> ปรับทิศ -> เร่งความเร็ว
  • ICT จะเข้าไปช่วยตรงส่วนของ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

สรุปแล้วหัวข้อนี้เน้นภาพรวมให้ผู้บริหารเข้าใจบทบาท และประโยชน์ของ ICT ไม่ค่อยลงรายละเอียดมากนัก

Facebook Comments